1945 chữ Kanji thông dụng trong tiếng Nhật

Học chữ Kanji là phần khó nhằn của tiếng Nhật, tuy nhiên, bạn không cần phải ghi nhớ hết tất cả các chữ. Chỉ cần nhớ những từ hay gặp và phù hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của mình thì việc giao tiếp trong đời sống thường ngày tại Nhật sẽ không phải là quá khó.

Học chữ Kanji là phần khó nhằn của việc học tiếng Nhật, tuy nhiên, bạn không cần phải ghi nhớ hết tất cả các chữ. Chỉ cần nhớ những từ hay gặp và phù hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của mình thì việc giao tiếp trong đời sống thường ngày tại Nhật sẽ không phải là quá khó.

Kanji    Âm Hán Việt    Nghĩa / Từ ghép    On-reading

1    日    nhật    mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo    nichi, jitsu

2    一    nhất    một, đồng nhất, nhất định    ichi, itsu

3    国    quốc    nước, quốc gia, quốc ca    koku

4    十    thập    mười    juu, jiQ

5    大    đại    to lớn, đại dương, đại lục    dai, tai

6    会    hội    hội họp, đại hội    kai, e

7    人    nhân    nhân vật    jin, nin

8    年    niên    năm, niên đại    nen

9    二    nhị    2    ni

10    本    bản    sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất    hon

11    三    tam    3    san

12    中    trung    trung tâm, trung gian, trung ương    chuu

13    長    trường, trưởng    trường giang, sở trường; hiệu trưởng    choo

14    出    xuất    xuất hiện, xuất phát    shutsu, sui

15    政    chính    chính phủ, chính sách, hành chính    sei, shoo

16    五    ngũ    5    go

17    自    tự    tự do, tự kỉ, tự thân    ji, shi

18    事    sự    sự việc    ji, zu

19    者    giả    học giả, tác giả    sha

20    社    xã    xã hội, công xã, hợp tác xã    sha

21    月    nguyệt    mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực    getsu, gatsu

22    四    tứ    4    shi

23    分    phân    phân số, phân chia    bun, fun, bu

24    時    thời    thời gian    ji

25    合    hợp    thích hợp, hội họp, hợp lí    goo, gaQ, kaQ

26    同    đồng    đồng nhất, tương đồng    doo

27    九    cửu    9    kyuu, ku

28    上    thượng    thượng tầng, thượng đẳng    joo, shoo

29    行    hành, hàng    thực hành, lữ hành; ngân hàng    koo, gyoo, an

30    民    dân    quốc dân, dân tộc    min

31    前    tiền    trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền    zen

32    業    nghiệp    nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp    gyoo, goo

33    生    sinh    sinh sống, sinh sản    sei, shoo

34    議    nghị    nghị luận, nghị sự    gi

35    後    hậu    sau, hậu quả, hậu sự    go, koo

36    新    tân    mới, cách tân, tân thời    shin

37    部    bộ    bộ môn, bộ phận    bu

38    見    kiến    ý kiến    ken

39    東    đông    phía đông    too

40    間    gian    trung gian, không gian    kan, ken

41    地    địa    thổ địa, địa đạo    chi, ji

42    的    đích    mục đích, đích thực    teki

43    場    trường    hội trường, quảng trường    joo

44    八    bát    8    hachi

45    入    nhập    nhập cảnh, nhập môn, nhập viện    nyuu

46    方    phương    phương hướng, phương pháp    hoo

47    六    lục    6    roku

48    市    thị    thành thị, thị trường    shi

49    発    phát    xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn    hatsu, hotsu

50    員    viên    thành viên, nhân viên    in

51    対    đối    đối diện, phản đối, đối với    tai, tsui

52    金    kim    hoàng kim, kim ngân    kin, kon

53    子    tử    tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử    shi, su

54    内    nội    nội thành, nội bộ    nai, dai

55    定    định    thiết định, quyết định, định mệnh    tei, joo

56    学    học    học sinh, học thuyết    gaku

57    高    cao    cao đẳng, cao thượng    koo

58    手    thủ    tay, thủ đoạn    shu

59    円    viên    viên mãn, tiền Yên    en

60    立    lập    thiết lập, tự lập    ritsu, ryuu

61    回    hồi    vu hồi, chương hồi    kai, e

62    連    liên    liên tục, liên lạc    ren

63    選    tuyển    tuyển chọn    sen

64    田    điền    điền viên, tá điền    den

65    七    thất    7    shichi

66    代    đại    đại biểu, thời đại, đại diện, đại thế    dai, tai

67    力    lực    sức lực    ryoku, riki

68    今    kim    đương kim, kim nhật    kon, kin

69    米    mễ    gạo    bei, mai

70    百    bách    trăm, bách niên    hyaku

71    相    tương, tướng    tương hỗ, tương tự, tương đương; thủ tướng    soo, shoo

72    関    quan    hải quan, quan hệ    kan

73    明    minh    quang minh, minh tinh    mei, myoo

74    開    khai    khai mạc, khai giảng    kai

75    京    kinh    kinh đô, kinh thành    kyoo, kei

76    問    vấn    vấn đáp, chất vấn, vấn đề    mon

77    体    thể    hình thể, thân thể, thể thao    tai, tei

78    実    thực    sự thực, chân thực    jitsu

79    決    quyết    quyết định    ketsu

80    主    chủ    chủ yếu, chủ nhân    shu, su

81    動    động    hoạt động, chuyển động    doo

82    表    biểu    biểu hiện, bảng biểu, biểu diễn    hyoo

83    目    mục    mắt, hạng mục, mục lục    moku, boku

84    通    thông    thông qua, thông hành, phổ thông    tsuu, tsu

85    化    hóa    biến hóa    ka, ke

86    治    trị    cai trị, trị an, trị bệnh    chi, ji

87    全    toàn    toàn bộ    zen

88    度    độ    mức độ, quá độ, độ lượng    do, to, taku

89    当    đương, đáng    chính đáng; đương thời, tương đương    too

90    理    lí    lí do, lí luận, nguyên lí    ri

91    山    sơn    núi, sơn hà    san

92    小    tiểu    nhỏ, ít    shoo

93    経    kinh    kinh tế, sách kinh, kinh độ    kei, kyoo

94    制    chế    chế ngự, thể chế, chế độ    sei

95    法    pháp    pháp luật, phương pháp    hoo, haQ, hoQ

96    下    hạ    dưới, hạ đẳng    ka, ge

97    千    thiên    nghìn, nhiều, thiên lí    sen

98    万    vạn    vạn, nhiều, vạn vật    man, ban

99    約    ước    lời hứa (ước nguyện), ước tính    yaku

100    戦    chiến    chiến tranh, chiến đấu    sen

101    外    ngoại    ngoài, ngoại thành, ngoại đạo    gai, ge

102    最    tối    nhất (tối cao, tối đa)    sai

103    調    điều, điệu    điều tra, điều hòa; thanh điệu, giai điệu    choo

104    野    dã    cánh đồng, hoang dã, thôn dã    ya

105    現    hiện    xuất hiện, hiện tại, hiện tượng, hiện hình    gen

106    不    bất    bất công, bất bình đẳng, bất tài    fu, bu

107    公    công    công cộng, công thức, công tước    koo

108    気    khí    không khí, khí chất, khí khái, khí phách    ki, ke

109    勝    thắng    thắng lợi, thắng cảnh    shoo

110    家    gia    gia đình, chuyên gia    ka, ke

111    取    thủ    lấy, nhận    shu

112    意    ý    ý nghĩa, ý thức, ý kiến, chú ý    I

113    作    tác    tác phẩm, công tác, canh tác    saku, sa

114    川    xuyên    sông    sen

115    要    yêu, yếu    yêu cầu; chủ yếu    yoo

116    用    dụng    sử dụng, dụng cụ, công dụng    yoo

117    権    quyền    chính quyền, quyền uy, quyền lợi    ken, gon

118    性    tính    tính dục, giới tính, bản tính, tính chất    sei, shoo

119    言    ngôn    ngôn ngữ, ngôn luận, phát ngôn    gen, gon

120    氏    thị    họ    shi

121    務    vụ    chức vụ, nhiệm vụ    mu

122    所    sở    trụ sở    sho

123    話    thoại    nói chuyện, đối thoại, giai thoại    wa

124    期    kì    thời kì, kì hạn    ki, go

125    機    cơ    cơ khí, thời cơ, phi cơ    ki

126    成    thành    thành tựu, hoàn thành, trở thành    sei, joo

127    題    đề    đề tài, đề mục, chủ đề    dai

128    来    lai    đến, tương lai, vị lai    rai

129    総    tổng    tổng số, tổng cộng    soo

130    産    sản    sản xuất, sinh sản, cộng sản    san

131    首    thủ    đầu, cổ, thủ tướng    shu

132    強    cường, cưỡng    cường quốc; miễn cưỡng    kyoo, goo

133    県    huyện    huyện, tỉnh    ken

134    数    số    số lượng    suu, su

135    協    hiệp    hiệp lực    kyoo

136    思    tư    nghĩ, suy tư, tư tưởng, tư duy    shi

137    設    thiết    thiết lập, kiến thiết    setsu

138    保    bảo    bảo trì, bảo vệ, đảm bảo    ho

139    持    trì    cầm, duy trì    ji

140    区    khu    khu vực, địa khu    ku

141    改    cải    cải cách, cải chính    kai

142    以    dĩ    dĩ tiền, dĩ vãng    I

143    道    đạo    đạo lộ, đạo đức, đạo lí    doo, too

144    都    đô    đô thị, đô thành    to, tsu

145    和    hòa    hòa bình, tổng hòa, điều hòa    wa, o

146    受    thụ    nhận, tiếp thụ    ju

147    安    an    an bình, an ổn    an

148    加    gia    tăng gia, gia giảm    ka

149    続    tục    tiếp tục    zoku

150    点    điểm    điểm số, điểm hỏa    ten

151    進    tiến    thăng tiến, tiền tiến, tiến lên    shin

152    平    bình    hòa bình, bình đẳng, trung bình, bình thường    hei, byoo

153    教    giáo    giáo dục, giáo viên    kyoo

154    正    chính    chính đáng, chính nghĩa, chân chính    sei, shoo

155    原    nguyên    thảo nguyên, nguyên tử, nguyên tắc    gen

156    支    chi    chi nhánh, chi trì (ủng hộ)    shi

157    多    đa    đa số    ta

158    世    thế    thế giới, thế gian, thế sự    sei, se

159    組    tổ    tổ hợp, tổ chức    so

160    界    giới    thế giới, giới hạn, địa giới    kai

161    挙    cử    tuyển cử, cử động, cử hành    kyo

162    記    kí    thư kí, kí sự, kí ức    ki

163    報    báo    báo cáo, báo thù, báo đáp    hoo

164    書    thư    thư đạo, thư tịch, thư kí    sho

165    心    tâm    tâm lí, nội tâm    shin

166    文    văn    văn chương, văn học    bun, mon

167    北    bắc    phương bắc    hoku

168    名    danh    danh tính, địa danh    mei, myoo

169    指    chỉ    chỉ định, chỉ số    shi

170    委    ủy    ủy viên, ủy ban, ủy thác    I

171    資    tư    tư bản, đầu tư, tư cách    shi

172    初    sơ    sơ cấp    sho

173    女    nữ    phụ nữ    jo, nyo, nyoo

174    院    viện    học viện, y viện    in

175    共    cộng    tổng cộng, cộng sản, công cộng    kyoo

176    元    nguyên    gốc    gen, gan

177    海    hải    hải cảng, hải phận    kai

178    近    cận    thân cận, cận thị, cận cảnh    kin

179    第    đệ    đệ nhất, đệ nhị    dai

180    売    mại    thương mại    bai

181    島    đảo    hải đảo    too

182    先    tiên    tiên sinh, tiên tiến    sen

183    統    thống    thống nhất, tổng thống, thống trị    too

184    電    điện    phát điện, điện lực    den

185    物    vật    động vật    butsu, motsu

186    済    tế    kinh tế, cứu tế    sai

187    官    quan    quan lại    kan

188    水    thủy    thủy điện    sui

189    投    đầu    đầu tư, đầu cơ    too

190    向    hướng    hướng thượng, phương hướng    koo

191    派    phái    trường phái    ha

192    信    tín    uy tín, tín thác, thư tín    shin

193    結    kết    đoàn kết, kết thúc    ketsu

194    重    trọng, trùng    trọng lượng; trùng phùng    juu, choo

195    団    đoàn    đoàn kết, đoàn đội    dan, ton

196    税    thuế    thuế vụ    zei

197    予    dự    dự đoán, dự báo    yo

198    判    phán    phán quyết, phán đoán    han, ban

199    活    hoạt    hoạt động, sinh hoạt    katsu

200    考    khảo    khảo sát, tư khảo    koo

201    午    ngọ    chính ngọ    go

202    工    công    công tác, công nhân    koo, ku

203    省    tỉnh    tỉnh lược, phản tỉnh, hồi tỉnh    sei, shoo

204    知    tri    tri thức, tri giác    chi

205    画    họa, hoạch    họa sĩ; kế hoạch    ga, kaku

206    引    dẫn    dẫn hỏa    in

207    局    cục    cục diện, cục kế hoạch    kyoku

208    打    đả    đả kích, ẩu đả    da

209    反    phản    phản loạn, phản đối    han, hon, tan

210    交    giao    giao hảo, giao hoán    koo

211    品    phẩm    sản phẩm    hin

212    解    giải    giải quyết, giải thể, giải thích    kai, ge

213    査    tra    điều tra    sa

214    任    nhiệm    trách nhiệm, nhiệm vụ    nin

215    策    sách    đối sách    saku

216    込            –

217    領    lĩnh, lãnh    thống lĩnh, lãnh thổ, lĩnh vực    ryoo

218    利    lợi    phúc lợi, lợi ích    ri

219    次    thứ    thứ nam, thứ nữ    ji, shi

220    際    tế    quốc tế    sai

221    集    tập    tập hợp, tụ tập    shuu

222    面    diện    phản diện, chính diện    men

223    得    đắc    đắc lợi, cầu bất đắc    toku

224    減    giảm    gia giảm, giảm    gen

225    側    trắc    bên cạnh    soku

226    村    thôn    thôn xã, thôn làng    son

227    計    kê, kế    thống kê; kế hoạch, kế toán    kei

228    変    biến    biến đổi, biến thiên    hen

229    革    cách    da thuộc, cách mạng    kaku

230    論    luận    lí luận, ngôn luận, thảo luận    ron

231    別    biệt    biệt li, đặc biệt, tạm biệt    betsu

232    使    sử, sứ    sử dụng; sứ giả, thiên sứ    shi

233    告    cáo    báo cáo, thông cáo    koku

234    直    trực    trực tiếp, chính trực    choku, jiki

235    朝    triều    buổi sáng, triều đình    choo

236    広    quảng    quảng trường, quảng đại    koo

237    企    xí    xí nghiệp, xí hoạch    ki

238    認    nhận    xác nhận, nhận thức    nin

239    億    ức    trăm triệu    oku

240    切    thiết    cắt, thiết thực, thân thiết    setsu, sai

241    求    cầu    yêu cầu, mưu cầu    kyuu

242    件    kiện    điều kiện, sự kiện, bưu kiện    ken

243    増    tăng    tăng gia, tăng tốc    zoo

244    半    bán    bán cầu, bán nguyệt    han

245    感    cảm    cảm giác, cảm xúc, cảm tình    kan

246    車    xa    xe cộ, xa lộ    sha

247    校    hiệu    trường học    koo

248    西    tây    phương tây    sei, sai

249    歳    tuế    tuổi, năm, tuế nguyệt    sai, sei

250    示    thị    biểu thị    ji, shi

251    建    kiến    kiến thiết, kiến tạo    ken, kon

252    価    giá    giá cả, vô giá, giá trị    ka

253    付    phụ    phụ thuộc, phụ lục    fu

254    勢    thế    tư thế, thế lực    sei

255    男    nam    đàn ông, nam giới    dan, nan

256    在    tại    tồn tại, thực tại    zai

257    情    tình    tình cảm, tình thế    joo, sei

258    始    thủy    ban đầu, khai thủy, nguyên thủy    shi

259    台    đài    lâu đài, đài    dai, tai

260    聞    văn    nghe, tân văn (báo)    bun, mon

261    基    cơ    cơ sở, cơ bản    ki

262    各    các    các, mỗi    kaku

263    参    tham    tham chiếu, tham quan, tham khảo    san

264    費    phí    học phí, lộ phí, chi phí    hi

265    木    mộc    cây, gỗ    boku, moku

266    演    diễn    diễn viên, biểu diễn, diễn giả    en

267    無    vô    hư vô, vô ý nghĩa    mu, bu

268    放    phóng    giải phóng, phóng hỏa, phóng lao    hoo

269    昨    tạc    qua, qua..    saku

270    特    đặc    đặc biệt, đặc công    toku

271    運    vận    vận chuyển, vận mệnh    un

272    係    hệ    quan hệ, hệ số    kei

273    住    trú, trụ    cư trú; trụ sở    juu

274    敗    bại    thất bại    hai

275    位    vị    vị trí, tước vị, đơn vị    I

276    私    tư    tư nhân, công tư, tư lợi    shi

277    役    dịch    chức vụ, nô dịch    eki, yaku

278    果    quả    hoa quả, thành quả, kết quả    ka

279    軍    quân    quân đội, quân sự    gun

280    井    tỉnh    giếng    sei, shoo

281    格    cách    tư cách, cách thức, sở hữu cách    kaku, koo

282    料    liệu    nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu    ryoo

283    語    ngữ    ngôn ngữ, từ ngữ    go

284    職    chức    chức vụ, từ chức    shoku

285    終    chung    chung kết, chung liễu    shuu

286    宮    cung    cung điện    kyuu, guu, ku

287    検    kiểm    kiểm tra    ken

288    死    tử    tử thi, tự tử    shi

289    必    tất    tất nhiên, tất yếu    hitsu

290    式    thức    hình thức, phương thức, công thức    shiki

291    少    thiếu, thiểu    thiếu niên; thiểu số    shoo

292    過    qua, quá    thông qua; quá khứ, quá độ    ka

293    止    chỉ    đình chỉ    shi

294    割    cát    chia cắt, cát cứ    katsu

295    口    khẩu    miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ    koo, ku

296    確    xác    chính xác, xác lập, xác suất    kaku

297    裁    tài    may vá, tài phán, trọng tài    sai

298    置    trí    bố trí, bài trí, vị trí    chi

299    提    đề    cung cấp, đề cung    tei

300    流    lưu    lưu lượng, hạ lưu, lưu hành    ryuu, ru

301    能    năng    năng lực, tài năng    noo

302    有    hữu    sở hữu, hữu hạn    yuu, u

303    町    đinh    khu phố    choo

304    沢    trạch    đầm lầy    taku

305    球    cầu    quả cầu, địa cầu    kyuu

306    石    thạch    đá, thạch anh, bảo thạch    seki, shaku, koku

307    義    nghĩa    ý nghĩa, nghĩa lí, đạo nghĩa    gi

308    由    do    tự do, lí do    yu, yuu, yui

309    再    tái    lại, tái phát    sai, sa

310    営    doanh    doanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại    ei

311    両    lưỡng    hai, lưỡng quốc    ryoo

312    神    thần    thần, thần thánh, thần dược    shin, jin

313    比    tỉ    so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ    hi

314    容    dung    dung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận    yoo

315    規    quy    quy tắc, quy luật    ki

316    送    tống    tiễn, tống tiễn, tống đạt    soo

317    消    tiêu    tiêu diệt, tiêu hao, tiêu thất    shoo

318    銀    ngân    ngân hàng, ngân lượng, kim ngân    gin

319    状    trạng    tình trạng, trạng thái, cáo trạng    joo

320    輸    thâu    thâu nhập, thâu xuất    yu

321    研    nghiên    mài, nghiên cứu    ken

322    談    đàm    hội đàm, đàm thoại    dan

323    説    thuyết    tiểu thuyết, học thuyết, lí thuyết    setsu, zei

324    常    thường    bình thường, thông thường    joo

325    応    ứng    đáp ứng, ứng đối, phản ứng    oo

326    空    không    không khí, hư không, hàng không    kuu

327    夫    phu    trượng phu, phu phụ    fu, fuu

328    争    tranh    đấu tranh, chiến tranh, tranh luận, cạnh tranh    soo

329    身    thân    thân thể, thân phận    shin

330    優    ưu    ưu việt, ưu thế, ưu tiên    yuu

331    違    vi    vi phạm, tương vi    I

332    護    hộ    bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ    go

333    店    điếm    cửa hàng, tửu điếm    ten

334    土    thổ    thổ địa, thổ công    do, to

335    率    suất    thống suất, xác suất, tỉ lệ suất    sotsu, ritsu

336    士    sĩ    chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ    shi

337    算    toán    tính toán, kế toán, toán học    san

338    育    dục    giáo dục, dưỡng dục    iku

339    配    phối    phân phối, chi phối, phối ngẫu    hai

340    術    thuật    kĩ thuật, học thuật, nghệ thuật    jutsu

341    商    thương    thương mại, thương số    shoo

342    収    thu    thu nhập, thu nhận, thu hoạch    shuu

343    武    vũ    vũ trang, vũ lực    bu, mu

344    州    châu    tỉnh, bang, châu lục    shuu

345    導    đạo    dẫn đường, chỉ đạo    doo

346    農    nông    nông nghiệp, nông thôn, nông dân    noo

347    構    cấu    cấu tạo, cấu thành, cơ cấu    koo

348    疑    nghi    nghi ngờ, nghi vấn, tình nghi    gi

349    残    tàn    tàn dư, tàn tích, tàn đảng    zan

350    与    dữ, dự    cấp dữ, tham dự    yo

351    足    túc    chân, bổ túc, sung túc    soku

352    何    hà    cái gì, hà cớ    ka

353    断    đoạn, đoán    phán đoán, đoạn tuyệt    dan

354    真    chân    chân lí, chân thực    shin

355    転    chuyển    chuyển động    ten

356    楽    lạc, nhạc    an lạc, lạc thú, âm nhạc    gaku, raku

357    施    thi    thực thi, thi hành    shi, se

358    庁    sảnh    đại sảnh    choo

359    番    phiên    thứ tự, phiên hiệu    ban

360    害    hại    có hại, độc hại, lợi hại    gai

361    援    viện    viện trợ    en

362    究    cứu    nghiên cứu, cứu cánh    kyuu

363    可    khả    có thể, khả năng, khả dĩ    ka

364    起    khởi    khởi động, khởi sự, khởi nghĩa    ki

365    視    thị    thị sát, thị lực, giám thị    shi

366    副    phó    phó, phó phòng    fuku

367    線    tuyến    dây, tiền tuyến, điện tuyến, vô tuyến    sen

368    急    cấp    khẩn cấp, cấp cứu    kyuu

369    例    lệ    ví dụ, tiền lệ, thông lệ, điều lệ    rei

370    食    thực    ẩm thực, thực đường    shoku, jiki

371    補    bổ    bổ sung, bổ túc    ho

372    額    ngạch    trán, giá tiền, hạn ngạch, kim ngạch    gaku

373    証    chứng    bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận    shoo

374    館    quán    đại sứ quán, hội quán    kan

375    質    chất    vật chất, phẩm chất, khí chất    shitsu, shichi, chi

376    限    hạn    giới hạn, hữu hạn, hạn độ    gen

377    難    nan, nạn    khó, nan giải, nguy nan; tai nạn    nan

378    製    chế    chế tạo    sei

379    監    giam, giám    giam cấm; giám đốc, giám sát    kan

380    声    thanh    âm thanh, thanh điệu    sei, shoo

381    準    chuẩn    tiêu chuẩn, chuẩn bị    jun

382    落    lạc    rơi, lạc hạ, trụy lạc    raku

383    病    bệnh    bệnh nhân, bệnh viện, bệnh tật    byoo, hei

384    張    trương    chủ trương, khai trương    choo

385    葉    diệp    lá, lạc diệp, hồng diệp    yoo

386    警    cảnh    cảnh báo, cảnh sát, cảnh vệ    kei

387    技    kĩ    kĩ thuật, kĩ nghệ    gi

388    試    thí    thí nghiệm, thí điểm    shi

389    英    anh    anh hùng, anh tú, anh tuấn    ei

390    松    tùng    cây tùng, tùng bách    shoo

391    担    đảm    đảm đương, đảm bảo    tan

392    幹    cán    cán sự, cán bộ    kan

393    景    cảnh    cảnh sắc, thắng cảnh, quang cảnh    kei

394    備    bị    trang bị, phòng bị, thiết bị    bi

395    防    phòng    phòng vệ, phòng bị, đề phòng    boo

396    南    nam    phương nam    nan, na

397    美    mĩ    mĩ nhân, mĩ lệ    bi

398    労    lao    lao động, lao lực, công lao    roo

399    谷    cốc    thung lũng, khê cốc    koku

400    態    thái    trạng thái, hình thái, thái độ    tai

401    崎    khi    mũi đất    –

402    着    trước    đến, đáo trước, mặc    chaku, jaku

403    横    hoành    tung hoành, hoành độ, hoành hành    oo

404    映    ánh    phản ánh    ei

405    形    hình    hình thức, hình hài, định hình    kei,gyoo

406    席    tịch    chủ tịch, xuất tịch (tham gia)    seki

407    域    vực    khu vực, lĩnh vực    iki

408    待    đãi    đợi, đối đãi    tai

409    象    tượng    hiện tượng, khí tượng, hình tượng    shoo, zoo

410    助    trợ    hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ    jo

411    展    triển    triển khai, phát triển, triển lãm    ten

412    屋    ốc    phòng ốc    oku

413    働    động    lao động    doo

414    佐    tá    phò tá, trợ tá    sa

415    宅    trạch    nhà ở    taku

416    票    phiếu    lá phiếu, đầu phiếu    hyoo

417    伝    truyền, truyện    truyền đạt, truyền động; tự truyện    den

418    福    phúc    phúc, hạnh phúc, phúc lợi    fuku

419    早    tảo    sớm, tảo hôn    soo, saQ

420    審    thẩm    thẩm tra, thẩm phán, thẩm định    shin

421    境    cảnh    nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ    kyoo, kei

422    況    huống    tình huống, trạng huống    kyoo

423    仕    sĩ    làm việc    shi, ji

424    条    điều    điều khoản, điều kiện    joo

425    乗    thừa    lên xe    joo

426    想    tưởng    tư tưởng, tưởng tượng    soo, so

427    渡    độ    đi qua, truyền tay    to

428    字    tự    chữ, văn tự    ji

429    造    tạo    chế tạo, sáng tạo    zoo

430    味    vị    vị giác, mùi vị    mi

431    念    niệm    ý niệm, tưởng niệm    nen

432    負    phụ    âm, mang, phụ thương, phụ trách    fu

433    親    thân    thân thuộc, thân thích, thân thiết    shin

434    述    thuật    tường thuật. tự thuật    jutsu

435    差    sai    sai khác, sai biệt    sa

436    族    tộc    gia tộc, dân tộc, chủng tộc    zoku

437    追    truy    truy lùng, truy nã, truy cầu    tsui

438    験    nghiệm    thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm    ken, gen

439    個    cá    cá nhân, cá thể    ko

440    若    nhược    trẻ, nhược niên    jaku, nyaku

441    訴    tố    tố cáo, tố tụng    so

442    低    đê    thấp, đê hèn, đê tiện    tei

443    量    lượng    lực lượng, độ lượng, dung lượng, trọng lượng    ryoo

444    然    nhiên    quả nhiên, tất nhiên, thiên nhiên    zen, nen

445    独    độc    cô độc, đơn độc    doku

446    供    cung    cung cấp, cung phụng    kyoo, ku

447    細    tế    tinh tế, tường tế, tế bào    sai

448    授    thụ    đưa cho, truyền thụ, giáo thụ    ju

449    医    y    y học, y viện    I

450    衛    vệ    bảo vệ, vệ tinh, vệ sinh    ei

451    器    khí    khí cụ, cơ khí, dung khí    ki

452    音    âm    âm thanh, phát âm    on, in

453    花    hoa    hoa, bông hoa    ka

454    頭    đầu    đầu não    too, zu, to

455    整    chỉnh    điều chỉnh, chỉnh hình    sei

456    財    tài    tiền tài, tài sản    zai, sai

457    門    môn    cửa, nhập môn, môn đồ, bộ môn    mon

458    値    trị    giá trị    chi

459    退    thoái    triệt thoái, thoái lui    tai

460    守    thủ    cố thủ, bảo thủ    shu, su

461    古    cổ    cũ, cổ điển, đồ cổ    ko

462    太    thái    thái dương, thái bình    tai, ta

463    姿    tư    tư thế, tư dung, tư sắc    shi

464    答    đáp    trả lời, vấn đáp, đáp ứng    too

465    末    mạt    kết thúc, mạt vận, mạt kì    matsu, batsu

466    隊    đội    đội ngũ, quân đội    tai

467    紙    chỉ    giấy    shi

468    注    chú    chú ý, chú thích    chuu

469    株    chu    cổ phiếu    –

470    望    vọng    ước vọng, nguyện vọng, kì vọng    boo, moo

471    含    hàm    hàm ý, hàm nghĩa, hàm súc    gan

472    種    chủng    chủng loại, chủng tộc    shu

473    返    phản    trả lại    hen

474    洋    dương    đại dương, tây dương    yoo

475    失    thất    thất nghiệp, thất bại    shitsu

476    評    bình    bình luận, phê bình    hyoo

477    様    dạng    đa dạng, hình dạng    yoo

478    好    hảo, hiếu    hữu hảo; hiếu sắc    koo

479    影    ảnh    hình ảnh; nhiếp ảnh    ei

480    命    mệnh, mạng    tính mạng, cách mạng, vận mệnh, mệnh lệnh    mei, myoo

481    型    hình    khuôn hình, mô hình    kei

482    室    thất    phòng, giáo thất    shitsu

483    路    lộ    đường, không lộ, thủy lộ    ro

484    良    lương    tốt, lương tâm, lương tri    ryoo

485    復    phục    phục thù, hồi phục    fuku

486    課    khóa    khóa học, chính khóa    ka

487    程    trình    trình độ, lộ trình, công trình    tei

488    環    hoàn    hoàn cảnh, tuần hoàn    kan

489    閣    các    nội các    kaku

490    港    cảng    hải cảng, không cảng    koo

491    科    khoa    khoa học, chuyên khoa    ka

492    響    hưởng    ảnh hưởng, âm hưởng    kyoo

493    訪    phóng, phỏng    phóng sự; phỏng vấn    hoo

494    憲    hiến    hiến pháp, hiến binh    ken

495    史    sử    lịch sử, sử sách    shi

496    戸    hộ    hộ khẩu    ko

497    秒    miểu    giây (1/60 phút)    byoo

498    風    phong    phong ba, phong cách, phong tục    fuu, fu

499    極    cực    cực lực, cùng cực, địa cực    kyoku, goku

500    去    khứ    quá khứ, trừ khử    kyo, ko

501    欧    âu    châu âu    oo

502    段    đoạn    giai đoạn    dan

503    管    quản    ống, mao quản, quản lí    kan

504    天    thiên    thiên thạch, thiên nhiên, thiên đường    ten

505    非    phi    phi nhân đạo, phi nghĩa    hi

506    買    mãi    mua, khuyến mãi    bai

507    賞    thưởng    giải thưởng, tưởng thưởng    shoo

508    辺    biên    biên, biên giới    hen

509    競    cạnh    cạnh tranh    kyoo, kei

510    振    chấn    chấn động    shin

511    察    sát    quan sát, giám sát, cảnh sát    satsu

512    観    quan    quan sát, tham quan    kan

513    推    thôi    giới thiệu, thôi tiến    sui

514    易    dị, dịch    dễ, dịch chuyển    i, eki

515    移    di    di chuyển, di động    I

516    専    chuyên    chuyên môn, chuyên quyền    sen

517    衆    chúng    quần chúng, chúng sinh    shuu, shu

518    申    thân    thân thỉnh (xin)    shin

519    浜    banh    bờ biển    hin

520    深    thâm    thâm sâu, thâm hậu    shin

521    離    li    tách li, li khai    ri

522    督    đốc    giám đốc, đôn đốc    toku

523    白    bạch    thanh bạch, bạch sắc    kaku, byaku

524    帰    quy    hồi quy    ki

525    撃    kích    công kích, tập kích    geki

526    橋    kiều    cây cầu    kyoo

527    歩    bộ    bộ hành, tiến bộ    ho, bu, fu

528    材    tài    tài liệu    zai

529    識    thức    nhận thức, kiến thức, tri thức    shiki

530    雄    hùng    thư hùng, anh hùng, hùng tráng    yuu

531    達    đạt    đạt tới, điều đạt, thành đạt    tatsu

532    録    lục    kí lục, đăng lục    roku

533    討    thảo    thảo phạt, thảo luận, kiểm thảo    too

534    春    xuân    mùa xuân, thanh xuân    shun

535    鮮    tiên    sáng, tươi, tiên minh (tươi đẹp), tân tiên    sen

536    赤    xích    đỏ, xích kì, xích đạo, xích thập tự    seki, shaku

537    効    hiệu    hiệu quả, hiệu ứng, công hiệu    koo

538    被    bị    bị, bị động, bị cáo    hi

539    呼    hô    gọi tên, hô hoán, hô hấp, hô hào    ko

540    悪    ác, ố    hung ác, độc ác; tăng ố    aku, o

541    右    hữu    bên phải, hữu ngạn, cánh hữu    u, yuu

542    根    căn    gốc, căn bản, căn cứ    kon

543    光    quang    ánh sáng, nhật quang, quang minh    koo

544    他    tha    khác, tha hương, vị tha    ta

545    渉    thiệp    can thiệp, giao thiệp    shoo

546    融    dung    tan chảy, dung hòa, dung hợp    yuu

547    針    châm    cái kim, phương châm, châm cứu    shin

548    満    mãn    thỏa mãn, bất mãn, mãn nguyện    man

549    兵    binh    binh lính, binh lực    hei, hyoo

550    修    tu    tu sửa, tu chính, tu luyện    shuu, shu

551    処    xử, xứ    cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ    sho

552    捕    bộ    bắt, đãi bộ    ho

553    積    tích    tích tụ, súc tích, tích phân    seki

554    河    hà    sông, sơn hà    ka

555    丸    hoàn    tròn    gan

556    編    biên    đan, biên tập    hen

557    師    sư    giáo sư, tôn sư trọng đạo    shi

558    歌    ca    ca dao, ca khúc    ka

559    森    sâm    rừng    shin

560    鉄    thiết    sắt, thiết đạo, thiết giáp    tetsu

561    並    tịnh    xếp hàng    hei

562    愛    ái    yêu, ái tình, ái mộ    ai

563    青    thanh    xanh, thanh thiên, thanh niên    sei, shoo

564    責    trách    khiển trách, trách cứ, trách nhiệm    seki

565    単    đơn    cô đơn, đơn độc, đơn chiếc    tan

566    客    khách    hành khách, thực khách    kyaku, kaku

567    秋    thu    mùa thu    shuu

568    園    viên    vườn, điền viên, hoa viên, công viên    en

569    献    hiến    hiến dâng, hiến tặng, hiến thân    ken, kon

570    林    lâm    lâm sản, lâm nghiệp    rin

571    蔵    tàng    bảo tàng, tàng trữ, tàng hình    zoo

572    模    mô    mô phỏng, mô hình    mo, bo

573    系    hệ    hệ thống, hệ số    kei

574    券    khoán    vé, chứng khoán    ken

575    清    thanh    thanh bạch, trong sạch    sei, shoo

576    婦    phụ    phụ nữ, dâm phụ    fu

577    夜    dạ    ban đêm, dạ cảnh, dạ quang    ya

578    核    hạch    hạt nhân, hạch tâm    kaku

579    富    phú    giàu, phú hào, phú hộ, phong phú    fu, fuu

580    接    tiếp    nối tiếp, tiếp đãi, tiếp xúc    setsu

581    城    thành    thành phố, thành quách    joo

582    販    phán    bán, phán mại    han

583    請    thỉnh    thỉnh cầu, thỉnh nguyện    sei, shin

584    久    cửu    lâu, vĩnh cửu    kyuu, ku

585    登    đăng    trèo, đăng sơn, đăng kí, đăng lục    too, to

586    図    đồ    bản đồ, đồ án, địa đồ    zu, to

587    読    độc    độc giả, độc thư    doku, toku, too

588    益    ích    lợi ích, hữu ích    eki, yaku

589    黒    hắc    đen, hắc ám    koku

590    介    giới    ở giữa, môi giới, giới thiệu    kai

591    貿    mậu    mậu dịch, trao đổi    boo

592    脳    não    bộ não, đầu não    noo

593    候    hậu    mùa, khí hậu, thời hậu    koo

594    存    tồn    tồn tại, bảo tồn, ôn tồn    son, zon

595    号    hiệu    phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu    goo

596    吉    cát    tốt lành, cát tường    kichi, kitsu

597    除    trừ    trừ khử, trừ bỏ, loại trừ, phép chia    jo, ji

598    旧    cựu    cũ, cựu thủ tướng, cựu binh    kyuu

599    超    siêu    siêu việt, siêu thị, siêu nhân    choo

600    健    kiện    khỏe mạnh, kiện khang, tráng kiện    ken

601    障    chướng    chướng ngại    shoo

602    左    tả    bên trái, tả hữu, cánh tả    sa

603    母    mẫu    mẹ, phụ mẫu, mẫu thân    bo

604    険    hiểm    nguy hiểm, mạo hiểm, hiểm ác    ken

605    激    kích    kích động, kích thích, kích hoạt    geki

606    摘    trích    hái, trích yếu    teki

607    央    ương    trung ương    oo

608    批    phê    phê bình, phê phán    hi

609    座    tọa    chỗ ngồi, tọa đàm, tọa độ    za

610    弁    biện    hùng biện, biện luận    ben

611    催    thôi    tổ chức, khai thôi, thôi thúc    sai

612    児    nhi    nhi đồng, hài nhi    ji, ni

613    江    giang    trường giang, giang hồ    koo

614    給    cấp    cung cấp, cấp phát    kyuu

615    具    cụ    công cụ, dụng cụ    gu

616    殺    sát    sát hại, sát nhân    satsu, sai, setsu

617    飛    phi    bay, phi công, phi hành    hi

618    速    tốc    tốc độ, tăng tốc    soku

619    波    ba    sóng, phong ba    ha

620    階    giai    giai cấp, giai tầng    kai

621    友    hữu    bạn hữu, hữu hảo    yuu

622    苦    khổ    khổ cực, cùng khổ    ku

623    幅    phúc    bề ngang    fuku

624    劇    kịch    kịch bản, vở kịch, kịch tính    geki

625    司    ti, tư    công ti, tư lệnh    shi

626    周    chu    chu vi, chu biên    shuu

627    走    tẩu    chạy    soo

628    未    vị    vị thành niên, vị lai    mi

629    拡    khuếch    khuếch đại    kaku

630    週    chu    tuần    shuu

631    従    tùng    phục tùng, tùy tùng, tòng thuận    juu, shoo, ju

632    採    thải    hái, thải dụng    sai

633    否    phủ    phủ định, phủ quyết    hi

634    織    chức    dệt    shoku, shiki

635    舞    vũ    vũ điệu, khiêu vũ    bu

636    写    tả    miêu tả    sha

637    抜    bạt    rút ra    batsu

638    色    sắc    màu sắc, sắc dục    shoku, shiki

639    療    liệu    trị liệu    ryoo

640    突    đột    đột phá, đột nhiên    totsu

641    余    dư    thặng dư, dư dật    yo

642    火    hỏa    lửa    ka

643    越    việt    vượt qua, việt vị    etsu

644    攻    công    tấn công, công kích    koo

645    歴    lịch    lí lịch, lịch sử, kinh lịch    reki

646    完    hoàn    hoàn thành, hoàn toàn    kan

647    破    phá    phá hoại, tàn phá    ha

648    休    hưu    hưu trí, hưu nhàn    kyuu

649    船    thuyền    thuyền    sen

650    危    nguy    nguy hiểm, nguy cơ    ki

651    債    trái    nợ, quốc trái, công trái    sai

652    航    hàng    hàng không, hàng hải    koo

653    冷    lãnh    lạnh, lãnh đạm    rei

654    廃    phế    tàn phế, hoang phế    hai

655    盟    minh    đồng minh, gia minh    mei

656    庫    khố    kho, xa khố, kim khố    ko, ku

657    皇    hoàng    hoàng đế    koo, oo

658    占    chiêm, chiếm    chiếm cứ    sen

659    将    tướng    tướng quân    shoo

660    捜    sưu    sưu tầm, sưu tập    soo

661    厳    nghiêm    tôn nghiêm, nghiêm khắc, nghiêm trọng    gen, gon

662    及    cập    phổ cập    kyuu

663    紀    kỉ    thế kỉ, kỉ nguyên    ki

664    故    cố    cố tổng thống, lí do    ko

665    装    trang    trang phục, hóa trang, trang bị    soo, shoo

666    就    tựu    thành tựu    shuu, ju

667    塁    lũy    thành lũy    rui

668    素    tố    yếu tố, nguyên tố    so, su

669    竹    trúc    trúc    chiku

670    異    dị    dị bản, dị tộc, dị giáo    I

671    薬    dược    thuốc    yaku

672    札    trát    tiền giấy    satsu

673    盛    thịnh    thịnh vượng, hưng thịnh    sei, joo

674    延    duyên    trì hoãn    en

675    馬    mã    ngựa    ba

676    遺    di    sót lại, di tích, di ngôn, di vật    i, yui

677    級    cấp    sơ cấp, trung cấp, cao cấp    kyuu

678    父    phụ    phụ tử, phụ thân, phụ huynh    fu

679    降    giáng, hàng    giáng trần; đầu hàng    koo

680    王    vương    vương giả    oo

681    講    giảng    giảng đường, giảng bài    koo

682    維    duy    sợi dây    I

683    顔    nhan    nhan sắc, hồng nhan    gan

684    均    quân    quân bình, quân nhất    kin

685    玉    ngọc    ngọc    gyoku

686    油    du    dầu    yu

687    喜    hỉ    vui    ki

688    類    loại    chủng loại    rui

689    等    đẳng    bình đẳng, đẳng cấp    too

690    芸    nghệ    nghệ thuật, nghệ nhân    gei

691    覚    giác    cảm giác, giác ngộ    kaku

692    静    tĩnh    bình tĩnh, trấn tĩnh    sei, joo

693    習    tập    học tập    shuu

694    標    tiêu    mục tiêu, tiêu chuẩn    hyoo

695    般    bàn, ban    nhất ban    han

696    夏    hạ    mùa hè    ka, ge

697    永    vĩnh    vĩnh viễn, vỉnh cửu    ei

698    興    hưng, hứng    hưng thịnh, phục hưng; hứng thú    koo, kyoo

699    羽    vũ    lông vũ    u

700    博    bác    uyên bác    haku, baku

701    迎    nghênh    hoan nghênh, nghênh tiếp    gei

702    禁    cấm    cấm đoán, nghiêm cấm    kin

703    短    đoản    đoản mệnh, sở đoản    tan

704    彼    bỉ    anh ta    hi

705    曲    khúc    ca khúc    kyoku

706    伸    thân    dãn ra    shin

707    継    kế    kế tục    kei

708    圧    áp    áp lực, trấn áp    atsu

709    績    tích    thành tích    seki

710    頼    lại    ỷ lại    rai

711    僚    liêu    đồng liêu, quan liêu    ryoo

712    厚    hậu    nồng hậu, hậu tạ    koo

713    替    thế    thay thế, đại thế    tai

714    背    bối    bối cảnh    hai

715    逆    nghịch    phản nghịch    gyaku

716    岩    nham    đá tảng, nham thạch    gan

717    陸    lục    lục địa, lục quân    riku

718    印    ấn    in ấn, ấn tượng    in

719    熱    nhiệt    nhiệt độ, nhiệt tình    netsu

720    香    hương    mùi hương, hương thơm    koo, kyoo

721    角    giác    tam giác, tứ giác    kaku

722    毎    mỗi    mỗi    mai

723    豊    phong    phong phú    hoo

724    輪    luân    bánh xe, luân hồi    rin

725    留    lưu    lưu học, lưu trữ    ryuu, ru

726    順    thuận    tòng thuận, thuận tự    jun

727    辞    từ    từ vựng, từ chức    ji

728    便    tiện    thuận tiện    ben, bin

729    散    tán, tản    phấn tán, tản mát    san

730    締    đế    buộc    tei

731    妻    thê    thê tử    sai

732    因    nhân    nguyên nhân    in

733    津    tân    bờ biển    shin

734    途    đồ    tiền đồ    to

735    罪    tội    tội phạm, tội ác    zai

736    則    tắc    quy tắc, phép tắc    soku

737    諸    chư    chư hầu    sho

738    志    chí    ý chí, chí nguyện    shi

739    源    nguyên    nguồn, nguyên tuyền    gen

740    湾    loan    vịnh    wan

741    踏    đạp    dẫm lên    too

742    払    phất    trả tiền    futsu

743    幸    hạnh    hạnh phúc, hạnh vận    koo

744    許    hứa    cho phép, hứa khả    kyo

745    略    lược    tỉnh lược, xâm lược    ryaku

746    固    cố    ngoan cố, cố thủ    ko

747    賛    tán    tán đồng, tán thành    san

748    星    tinh    hành tinh, tinh tú    sei, shoo

749    執    chấp    cố chấp    shitsu, shuu

750    善    thiện    thiện ác, từ thiện    zen

751    版    bản    xuất bản    han

752    精    tinh    tinh lực, tinh túy    sei, shoo

753    亡    vong    diệt vong    boo, moo

754    植    thực    thực vật, thực dân    shoku

755    崩    băng    băng hoại    hoo

756    戻    lệ    quay lại    rei

757    層    tầng    hạ tầng, thượng tầng    soo

758    聴    thính    thính giả    choo

759    適    thích    thích hợp    teki

760    属    thuộc    phụ thuộc    zoku

761    震    chấn    địa chấn    shin

762    宿    túc    tá túc, kí túc xá    shuku

763    押    áp    ấn    oo

764    脱    thoát    giải thoát    datsu

765    欠    khiếm    khiếm khuyết    ketsu

766    尾    vĩ    cái đuôi    bi

767    逮    đãi    đuổi bắt    tai

768    昭    chiêu    sáng    shoo

769    囲    vi    chu vi, bao vây    I

770    婚    hôn    kết hôn, hôn nhân    kon

771    旅    lữ    lữ hành, lữ khách    ryo

772    倍    bội    bội thu, bội số    bai

773    迫    bách    áp bách, bức bách    haku

774    浦    phổ    cửa biển    ho

775    闘    đấu    đấu tranh, chiến đấu    too

776    池    trì    cái ao    chi

777    像    tượng    tưởng tượng, thần tượng    zoo

778    貨    hóa    hàng hóa    ka

779    削    tước    gọt, tước đoạt    saku

780    寺    tự    chùa    ji

781    坂    phản    cái dốc    han

782    壊    hoại    phá hoại    kai

783    乱    loạn    phản loạn, chiến loạn    ran

784    帯    đới    nhiệt đới, ôn đới    tai

785    岸    ngạn    hải ngạn    gan

786    遣    khiển    phân phát    ken

787    緊    khẩn    khẩn cấp, khẩn trương    kin

788    努    nỗ    nỗ lực    do

789    練    luyện    rèn luyện, luyện tập    ren

790    康    khang    kiện khang, khang trang    koo

791    遅    trì    muộn    chi

792    棄    khí    từ bỏ    ki

793    刑    hình    hình phạt, tử hình    kei

794    宣    tuyên    tuyên bố, tuyên cáo    sen

795    避    tị    tị nạn    hi

796    著    trứ    trứ danh, trứ tác    cho

797    房    phòng    phòng ở    boo

798    塚    trủng    đống đất    –

799    勤    cần    chuyên cần, cần lao    kin, gon

800    服    phục    y phục, cảm phục, phục vụ    fuku

801    臨    lâm    lâm thời    rin

802    測    trắc    đo đạc    soku

803    惑    hoặc    nghi hoặc    waku

804    巨    cự    to lớn, cự đại, cự phách    kyo

805    昇    thăng    thăng tiến, thăng thiên    shoo

806    為    vi, vị    hành vi; vị kỉ    I

807    停    đình    đình chỉ    tei

808    遠    viễn    viễn phương, vĩnh viễn    en, on

809    軽    khinh    khinh suất, khinh khi    kei

810    兆    triệu    triệu chứng, triệu triệu (10 mũ 12)    choo

811    混    hỗn    hỗn hợp, hỗn độn, hỗn loạn    kon

812    沖    xung    ngoài khơi    chuu

813    幕    mạc    khai mạc, bế mạc    maku, baku

814    賀    hạ    chúc mừng    ga

815    載    tải    đăng tải    sai

816    創    sáng    sáng tạo    soo

817    陣    trận    trận mạc    jin

818    暴    bạo, bộc    bạo lực, bộc lộ    boo, baku

819    倒    đảo    đảo lộn    too

820    普    phổ    phổ thông    fu

821    雑    tạp    tạp chí, tạp kĩ    zatsu, zoo

822    築    trúc    kiến trúc    chiku

823    徳    đức    đạo đức    toku

824    季    quý    mùa    ki

825    密    mật    bí mật, mật độ    mitsu

826    浮    phù    nổi, phù du    fu

827    令    lệnh    mệnh lệnh, pháp lệnh    rei

828    樹    thụ    cây, cổ thụ    ju

829    恵    huệ    ân huệ    kei, e

830    儀    nghi    nghi thức    gi

831    邦    bang    liên bang    hoo

832    犯    phạm    phạm nhân    han

833    償    thường    bồi thường    shoo

834    抑    ức    ức chế    yoku

835    絶    tuyệt    đoạn tuyệt, tuyệt diệu    zetsu

836    措    thố    đặt, để    so

837    爆    bộc    bộc phát    baku

838    刊    san    tuần san, chuyên san    kan

839    繰    sào        –

840    貴    quý    cao quý    ki

841    庭    đình    triều đình, gia đình    tei

842    老    lão    già, lão luyện    roo

843    患    hoạn    bệnh hoạn    kan

844    底    để    đáy    tei

845    郵    bưu    bưu điện    yuu

846    旬    tuần    10 ngày    jun

847    損    tổn    tổn hại, tổn thương    son

848    徒    đồ    môn đồ, đồ đệ    to

849    承    thừa    thừa nhận    shoo

850    恐    khủng    khủng bố, khủng hoảng    kyoo

851    齢    linh    tuổi    rei

852    隆    long    cao quý    ryuu

853    誌    chí    tạp chí    shi

854    択    trạch    tuyển trạch    taku

855    居    cư    cư trú    kyo

856    裏    lí    đằng sau    ri

857    駅    dịch    ga    eki

858    卒    tốt    tốt nghiệp    sotsu

859    傷    thương    tổn thương, thương tật    shoo

860    遊    du    du hí, du lịch    yuu, yu

861    雇    cố    thuê, cố nông    ko

862    併    tính    thôn tính    hei

863    需    nhu    nhu yếu    ju

864    抱    bão    ôm, hoài bão    hoo

865    掲    yết    yết thị    kei

866    更    canh    canh tân    koo

867    緩    hoãn    hòa hoãn    kan

868    描    miêu    miêu tả    byoo

869    汚    ô    ô nhiễm    o

870    招    chiêu    chiêu đãi    shoo

871    欲    dục    dục vọng    yoku

872    染    nhiễm    ô nhiễm    sen

873    葬    táng    an táng    soo

874    養    dưỡng    dưỡng dục    yoo

875    絡    lạc    liên lạc    raku

876    訳    dịch    thông dịch, phiên dịch    yaku

877    募    mộ    mộ tập, chiêu mộ    bo

878    複    phức    phức tạp    fuku

879    刻    khắc    thời khắc    koku

880    血    huyết    tâm huyết    ketsu

881    希    hi    hi hữu, hi vọng    ki

882    筋    cân    gân cơ    kin

883    契    khế    khế ước    kei

884    致    trí    trí mạng    chi

885    列    liệt    cột, la liệt    retsu

886    迷    mê    mê hoặc, mê đắm    mei

887    拠    cứ    căn cứ, chiếm cứ    kyo, ko

888    息    tức    con trai, tử tức    soku

889    奏    tấu    diễn tấu    soo

890    功    công    công lao    koo, ku

891    草    thảo    thảo mộc    soo

892    盤    bàn    cái khay    ban

893    板    bản    tấm bảng    han, ban

894    我    ngã    bản ngã    ga

895    射    xạ    xạ thủ    sha

896    触    xúc    tiếp xúc    shoku

897    秀    tú    ưu tú, tuấn tú    shuu

898    温    ôn    ôn hòa, ôn tồn    on

899    暮    mộ    chiều tối    bo

900    懸    huyền    treo    ken, ke

901    弱    nhược    nhược điểm, nhược tiểu    jaku

902    章    chương    chương sách    shoo

903    撤    triệt    triệt thoái    tetsu

904    納    nạp    nộp    noo, naQ, na, nan, too

905    痛    thống    thống khổ    tsuu

906    街    nhai    phố xá    gai, kai

907    笑    tiếu    cười    shoo

908    栄    vinh    vinh quang, vinh hạnh    ei

909    救    cứu    cấp cứu, cứu trợ    kyuu

910    願    nguyện    tự nguyện, tình nguyện    gan

911    探    thám    do thám, thám hiểm    tan

912    仲    trọng    trọng tài    chuu

913    裕    dụ    giàu sang    yuu

914    賃    nhẫm    tiền thuê    chin

915    扱    tráp    đối xử    –

916    了    liễu    kết liễu, liễu giải    ryoo

917    枠        cái khung    –

918    秘    tất    tất nhiên, tất yếu    hi

919    鈴    linh    cái chuông    rei, rin

920    巻    quyển    quyển sách    kan

921    縮    súc    co lại    shuku

922    折    chiết    bẻ gãy, chiết suất    setsu

923    逃    đào    đào tẩu    too

924    詰    cật    đóng hộp    kitsu

925    雨    vũ    mưa    u

926    弾    đàn, đạn    đánh đàn; viên đạn    dan

927    宇    vũ    vũ trụ    u

928    鳥    điểu    chim chóc    choo

929    託    thác    ủy thác    taku

930    堂    đường    thực đường, thiên đường    doo

931    党    đảng    đảng phái    too

932    仏    phật    phật giáo    butsu

933    困    khốn    khốn cùng    kon

934    倉    thương    nhà kho    soo

935    互    hỗ    tương hỗ    go

936    節    tiết    tiết mục    setsu, sechi

937    絵    hội    hội họa    kai, e

938    届    giới    đưa đến    –

939    慎    thận    thận trọng    shin

940    慮    lự    tư lự, khảo lự    ryo

941    徴    trưng    đặc trưng, tượng trưng    choo

942    端    đoan    đầu đoạn    tan

943    肉    nhục    thịt    niku

944    枚    mai    tờ    mai

945    丁    đinh        tei, choo

946    借    tá    mượn, tá điền    shaku

947    骨    cốt    xương, cốt nhục    kotsu

948    傾    khuynh    khuynh đảo, khuynh hướng    kei

949    還    hoàn    hoàn trả    kan

950    里    lí    làng    ri

951    束    thúc    bó (hoa)    soku

952    伴    bạn    đi cùng    han, ban

953    跡    tích    dấu tích, vết tích    seki

954    酒    tửu    rượu    shu

955    君    quân    quân chủ, quân vương    kun

956    奥    áo    trong cùng    oo

957    項    hạng    hạng mục    koo

958    躍    dược    nhảy lên    yaku

959    災    tai    tai họa    sai

960    焼    thiêu    thiêu đốt    shoo

961    閉    bế    bế mạc, bế quan    hei

962    夕    tịch    tịch dương    seki

963    促    xúc    xúc tiến    soku

964    群    quần    quần chúng, quần thể    gun

965    瀬    lại    thác nước    –

966    拒    cự    cự tuyệt    kyo

967    縄    thằng    sợi dây    joo

968    銭    tiền    tiền bạc    sen

969    律    luật    luật pháp    ritsu, richi

970    純    thuần    đơn thuần, thuần khiết    jun

971    簡    giản    đơn giản    kan

972    緒    tự    tình tự    sho, cho

973    贈    tặng    hiến tặng    zoo, soo

974    陽    dương    thái dương    yoo

975    預    dự    gửi    yo

976    夢    mộng    mơ    mu

977    燃    nhiên    nhiên liệu    nen

978    却    khước    khước từ    kyaku

979    掛    quải    treo    –

980    杉    sam    cây sam    –

981    揮    huy    phát huy, chỉ huy    ki

982    渋    sáp    chát    juu

983    称    xưng    xưng tên, danh xưng    shoo

984    控    khống    khống chế    koo

985    暫    tạm    tạm thời    zan

986    誘    dụ    dụ dỗ    yuu

987    依    ỷ    ỷ lại    i, e

988    曜    diệu    ngày trong tuần    yoo

989    妥    thỏa    thỏa hiệp    da

990    宗    tôn    tôn giáo    shuu, soo

991    殿    điện    cung điện    den, ten

992    奪    đoạt    chiếm đoạt    datsu

993    豪    hào    hào kiệt, phú hào    goo

994    紹    thiệu    giới thiệu    shoo

995    敬    kính    kính yêu    kei

996    貸    thải    cho mượn    tai

997    症    chứng    chứng bệnh, triệu chứng    shoo

998    購    cấu    mua    koo

999    顧    cố    nhìn lại    ko

1000    典    điển    cổ điển, điển tích    ten

1001    犠    hi    hi sinh    gi

1002    仙    tiên    thần tiên    sen

1003    飲    ẩm    ẩm thực    in

1004    譲    nhượng    nhượng bộ    joo

1005    圏    quyển    khí quyển    ken

1006    診    chẩn    chẩn đoán    shin

1007    唱    xướng    đề xướng    shoo

1008    充    sung    sung túc, bổ sung    juu

1009    腐    hủ    hủ bại    fu

1010    薦    tiến    tiến cử    sen

1011    雅    nhã    tao nhã    ga

1012    訟    tụng    tố tụng    shoo

1013    撮    toát    chụp ảnh    satsu

1014    誉    dự    danh dự    yo

1015    片    phiến    tấm    hen

1016    刺    thích, thứ    thích khách    shi

1017    勧    khuyến    khuyến cáo    kan

1018    甲    giáp    vỏ sò, thứ nhất    koo,kan

1019    透    thấu    thẩm thấu    too

1020    携    huề    mang theo    kei

1021    看    khán    khán giả    kan

1022    鋼    cương    gang    koo

1023    華    hoa    Trung Hoa    ka, ke

1024    漁    ngư    đánh cá    gyo, ryoo

1025    俊    tuấn    tuấn kiệt, anh tuấn    shun

1026    獲    hoạch    thu hoạch    kaku

1027    句    cú    câu cú    ku

1028    祉    chỉ    phúc chỉ    shi

1029    薄    bạc    mỏng, bạc mệnh    haku

1030    郡    quận    quận    gun

1031    悩    não    khổ não    noo

1032    壁    bích    tường, bích họa    heki

1033    晴    tình    trong xanh    sei

1034    徹    triệt    triệt để    tetsu

1035    銃    súng    khấu súng    juu

1036    隠    ẩn    ẩn giấu    in

1037    稲    đạo    cây lúa    too

1038    貯    trữ    tàng trữ, lưu trữ    cho

1039    衝    xung    xung đột, xung kích    shoo

1040    操    thao    thao tác    soo

1041    忠    trung    trung thành, trung thực    chuu

1042    綱    cương    kỉ cương    koo

1043    剤    tễ    dịch tễ    zai

1044    紛    phân    phân vân    fun

1045    仮    giả    giả thuyết, giả trang, giả dối    ka, ke

1046    泉    tuyền    suối    sen

1047    駐    trú    đồn trú    chuu

1048    芝    chi    cỏ    –

1049    柱    trụ    trụ cột    chuu

1050    誠    thành    thành thực    sei

1051    孝    hiếu    hiếu thảo    koo

1052    握    ác    nắm    aku

1053    己    kỉ    tự kỉ, vị kỉ    ko, ki

1054    潟    tích    vũng nước    –

1055    免    miễn    miễn tội    men

1056    照    chiếu    tham chiếu    shoo

1057    堀    quật    mương    –

1058    謝    tạ    cảm tạ, tạ lỗi    sha

1059    悲    bi    sầu bi, bi quan    hi

1060    雪    tuyết    tuyết    setsu

1061    範    phạm    phạm vi, mô phạm    han

1062    臓    tạng    nội tạng    zoo

1063    茂    mậu    mọc sum suê    mo

1064    揺    dao    dao động    yoo

1065    祭    tế    lễ hội    sai

1066    貢    cống    cống hiến    koo, ku

1067    兼    kiêm    kiêm nhiệm    ken

1068    析    tích    phân tích    seki

1069    誤    ngộ    ngộ nhận    go

1070    籍    tịch    quốc tịch, hộ tịch    seki

1071    盗    đạo    ăn trộm, đạo chích    too

1072    暗    ám    ám sát    an

1073    案    án    luận án, đề án    an

1074    冬    đông    mùa đông    too

1075    双    song    song sinh    soo

1076    挑    khiêu    khiêu vũ, khiêu chiến    choo

1077    戒    giới    cảnh giới    kai

1078    沿    duyên    ven, dọc theo    en

1079    筆    bút    bút    hitsu

1080    敏    mẫn    mẫn cảm    bin

1081    荷    hà    hành lí    ka

1082    御    ngự    ngự uyển    gyo, go

1083    邸    để    trang trại    tei

1084    砂    sa    cát    sa, sha

1085    包    bao    bao bọc    hoo

1086    巡    tuần    tuần tra    jun

1087    滞    trệ    đình trệ    tai

1088    弟    đệ    đệ tử    tei, dai, de

1089    侵    xâm    xâm lược    shin

1090    捨    xả    vứt    sha

1091    塩    diêm    muối    en

1092    荒    hoang    hoang dã, hoang dại    koo

1093    哲    triết    triết học    tetsu

1094    裂    liệt    rách    retsu

1095    埋    mai    chôn    mai

1096    至    chí    đến    shi

1097    誕    đản    sinh ra    tan

1098    皮    bì    da    hi

1099    堅    kiên    kiên cố    ken

1100    勉    miễn    miễn cưỡng, cần miễn    ben

1101    袋    đại    cái túi    tai

1102    琴    cầm    đàn, độc huyền cầm    kin

1103    喪    tang    đám tang    soo

1104    揚    dương    giơ lên    yoo

1105    襲    tập    tập kích    shuu

1106    宝    bảo    bảo vật    hoo

1107    括    quát    tổng quát    katsu

1108    飯    phạn    cơm    han

1109    娘    nương    cô nương    –

1110    駆    khu    khu trục hạm    ku

1111    抵    đề    đề kháng    tei

1112    焦    tiêu    cháy    shoo

1113    賄    hối    hối lộ    wai

1114    快    khoái    khoái lạc    kai

1115    克    khắc    khắc phục    koku

1116    柳    liễu    cây liễu    ryuu

1117    杯    bôi    chén    hai

1118    毛    mao    lông    moo

1119    吸    hấp    hô hấp, hấp thu    kyuu

1120    閥    phiệt    tài phiệt    batsu

1121    吹    xúy    thổi, cổ xúy    sui

1122    慣    quán    tập quán    kan

1123    械    giới    cơ giới    kai

1124    隣    lân    lân bang, lân cận    rin

1125    到    đáo    đến    too

1126    茶    trà    trà    cha, sa

1127    威    uy    uy nghi, uy nghiêm    I

1128    微    vi    hiển vi, vi sinh vật    bi

1129    翌    dực        yoku

1130    硬    ngạnh    cứng, ngang ngạnh    koo

1131    騒    tao    tao động    soo

1132    歓    hoan    hoan nghênh    kan

1133    洗    tiển    rửa    sen

1134    仁    nhân    nhân nghĩa    jin, ni

1135    柄    bính    cái cán    hei

1136    臣    thần    trung thần    shin, jin

1137    柔    nhu    nhu nhuyễn    juu, nyuu

1138    妙    diệu    kì diệu, diệu kế    myoo

1139    慶    khánh    quốc khánh    kei

1140    驚    kinh    kinh ngạc, kinh sợ    kyoo

1141    訓    huấn    huấn luyện    kun

1142    距    cự    cự li    kyo

1143    歯    xỉ    răng    shi

1144    礼    lễ    lễ nghi, lễ nghĩa    rei, rai

1145    喚    hoán    hô hoán    kan

1146    既    kí    đã    ki

1147    是    thị    đúng, thị phi    ze

1148    液    dịch    dung dịch    eki

1149    床    sàng    giường    shoo

1150    斎    trai    trai giới    sai

1151    索    sách    tìm kiếm    saku

1152    宙    trụ    vũ trụ    chuu

1153    封    phong    phong kiến    fuu, hoo

1154    郷    hương    quê hương    kyoo, goo

1155    忘    vong    quên    boo

1156    斉    tề    nhất tề    sei

1157    窓    song    cửa sổ    soo

1158    趣    thú    hứng thú, thú vị    shu

1159    較    giác    so sánh    kaku

1160    釈    thích    chú thích    shaku

1161    網    võng    mạng lưới    moo

1162    似    tự    tương tự    ji

1163    肝    can    tâm can    kan

1164    詩    thi    thi phú    shi

1165    敷    phu    trải    fu

1166    濃    nồng    nồng độ    noo

1167    衣    y    y phục    I

1168    童    đồng    nhi đồng    doo

1169    牛    ngưu    con trâu    gyuu

1170    郎    lang    tân lang    roo

1171    朗    lãng    rõ ràng    roo

1172    乳    nhũ    nhũ mẫu    nyuu

1173    酸    toan    axit    san

1174    旗    kì    quốc kì    ki

1175    貞    trinh    trinh tiết    tei

1176    兄    huynh    phụ huynh    kei, kyoo

1177    梅    mai    cây mơ    bai

1178    撲    phác    đánh    boku

1179    泳    vịnh    bơi    ei

1180    尊    tôn    tôn trọng    son

1181    潮    triều    thủy triều    choo

1182    滑    hoạt    trượt, giảo hoạt    katsu

1183    沼    chiểu    đầm lầy    shoo

1184    鎖    tỏa    xích, bế tỏa, tỏa cảng    sa

1185    鉱    khoáng    khai khoáng    koo

1186    魚    ngư    cá    gyo

1187    覇    bá    xưng bá    ha

1188    胸    hung    ngực    kyoo

1189    舎    xá    cư xá    sha

1190    飾    sức    trang sức    shoku

1191    腕    oản    cánh tay    wan

1192    昼    trú    buổi trưa    chuu

1193    即    tức    tức thì, lập tức, tức là    soku

1194    翼    dực    cánh    yoku

1195    貫    quán    xuyên qua, quán xuyến    kan

1196    懇    khẩn    khẩn khoản, khẩn đãi    kon

1197    浅    thiển    thiển cận    sen

1198    昔    tích    ngày xưa    seki, shaku

1199    麻    ma    cây tầm ma    ma

1200    緑    lục    xanh lục    ryoku, roku

1201    寝    tẩm    ngủ    shin

1202    敵    địch    quân địch    teki

1203    俳    bài    diễn viên    hai

1204    畑        vườn    –

1205    泰    thái    thái bình    tai

1206    肩    kiên    vai    ken

1207    旨    chỉ        shi

1208    浴    dục    tắm    yoku

1209    露    lộ    sương mù    ro, roo

1210    炭    than    than    tan

1211    軸    trục    trục    jiku

1212    慰    úy    úy lạo, an úy    I

1213    砲    pháo    khẩu pháo    hoo

1214    剣    kiếm    thanh kiếm    ken

1215    炎    viêm    lửa lớn    en

1216    嫌    hiềm    hiềm khích    ken, gen

1217    寿    thọ    trường thọ, tổi thọ    ju

1218    序    tự    trình tự    jo

1219    矢    thỉ    mũi tên    shi

1220    滅    diệt    diệt vong    metsu

1221    詳    tường    tường tế (chi tiết)    shoo

1222    陥    hãm    vây hãm    kan

1223    輝    huy    lấp lánh    ki

1224    鳴    minh    hót    mei

1225    帝    đế    hoàng đế    tei

1226    踊    dũng    nhảy múa    yoo

1227    摩    ma    ma sát    ma

1228    牲    sinh    hi sinh    sei

1229    孤    cô    cô độc    ko

1230    岐    kì    đường núi    ki

1231    甘    cam    ngọt, cam chịu    kan

1232    貧    bần    bần cùng    hin, bin

1233    祝    chúc    chúc phúc    shuku, shuu

1234    掘    quật    khai quật    kutsu

1235    膨    bành    bành chướng    boo

1236    桜    anh    anh đào    oo

1237    縦    tung    tung hoành, tung độ    juu

1238    竜    long    con rồng    ryuu

1239    稼    giá    kiếm tiền    ka

1240    牧    mục    mục đồng, du mục    boku

1241    腰    yêu    eo    yoo

1242    脅    hiếp    uy hiếp    kyoo

1243    湯    thang    nước nóng    too

1244    魅    mị    mị lực, mộng mị    mi

1245    耳    nhĩ    tai    ji

1246    浪    lãng    sóng    roo

1247    湖    hồ    ao hồ    ko

1248    泊    bạc    ngủ lại    haku

1249    遇    ngộ    tao ngộ, đãi ngộ    guu

1250    礎    sở    cơ sở    so

1251    黄    hoàng    hoàng kim    koo ,oo

1252    聖    thánh    thánh ca    sei

1253    菜    thái    rau    sai

1254    尽    tận    tận lực    jin

1255    繁    phồn    phồn vinh    han

1256    枝    chi    chi nhánh    shi

1257    罰    phạt    trừng phạt    batsu, bachi

1258    励    lệ    khích lệ    rei

1259    啓    khải    nói    kei

1260    毒    độc    đầu độc    doku

1261    刷    loát    ấn loát    satsu

1262    沈    trầm    trầm mặc    chin

1263    幼    ấu    ấu trĩ, thơ ấu    yoo

1264    勇    dũng    dũng cảm    yuu

1265    賠    bồi    bồi thường    bai

1266    怒    nộ    thịnh nộ    do

1267    腹    phục    bụng    fuku

1268    雲    vân    mây    un

1269    曇    đàm    có mây    don

1270    偏    thiên    thiên lệch, thiên kiến    hen

1271    祖    tổ    tổ tiên    so

1272    賢    hiền    hiền thần, hiền nhân    ken

1273    添    thiêm    thêm vào    ten

1274    珍    trân    trân trọng, trân quý    chin

1275    丈    trượng    trượng    joo

1276    炉    lô    lò    ro

1277    倫    luân    luân lí    rin

1278    脚    cước    cẳng chân    kyaku, kya

1279    縁    duyên    duyên số    en

1280    鯨    kình    cá voi, kình ngạc    gei

1281    繊    tiêm    thanh mảnh    sen

1282    肥    phì    phì nhiêu    hi

1283    稿    cảo    nguyên cảo, bản viết    koo

1284    頑    ngoan    ngoan cường, ngoan cố    gan

1285    犬    khuyển    con chó    ken

1286    軟    nhuyễn    mềm, nhu nhuyễn    nan

1287    煮    chử    luộc    sha

1288    恒    hằng    luôn luôn, hằng đẳng thức    koo

1289    虫    trùng    côn trùng    chuu

1290    郊    giao    ngoại ô, giao ngoại    koo

1291    耐    nại    nhẫn nại    tai

1292    瞬    thuấn    trong nháy mắt    shun

1293    豆    đậu    hạt đậu    too, zu

1294    箱    tương    cái hộp    –

1295    絞    giảo    buộc, xử giảo    koo

1296    彩    thái    sắc thái    sai

1297    菊    cúc    hoa cúc    kiku

1298    煙    yên    khói    en

1299    亜    á    thứ 2, châu á    a

1300    拓    thác    khai thác    taku

1301    僕    bộc    nô bộc    boku

1302    欄    lan    lan can    ran

1303    陳    trần    trần thuật    chin

1304    糧    lương    lương thực    ryoo, roo

1305    胞    bào    đồng bào, tế bào    hoo

1306    卵    noãn    trứng    ran

1307    偽    ngụy    ngụy trang, ngụy tạo    gi

1308    卓    trác    trác việt    taku

1309    皆    giai    tất cả    kai

1310    干    can    khô    kan

1311    疲    bì    mệt    hi

1312    憶    ức    kí ức    oku

1313    粉    phấn    bột    fun

1314    誇    khoa    khoa trương    ko

1315    恩    ân    ân huệ    on

1316    簿    bộ    danh bộ    bo

1317    糸    mịch    sợ chỉ    shi

1318    怖    bố    khủng bố    fu

1319    諮    tư    tư vấn    shi

1320    丘    khâu    đồi    kyuu

1321    廷    đình    pháp đình, triều đình    tei

1322    恋    luyến    lưu luyến, luyến ái    ren

1323    丹    đan    màu đỏ    tan

1324    擁    ủng    ủng hộ    yoo

1325    拘    câu    câu thúc    koo

1326    穴    huyệt    sào huyệt    ketsu

1327    悟    ngộ    tỉnh ngộ    go

1328    垣    viên    tường    –

1329    漏    lậu    lộ    roo

1330    殊    thù    đặc thù    shu

1331    狭    hiệp    hẹp    kyoo

1332    冊    sách    quyển sách    satsu, saku

1333    鏡    kính    gương kính    kyoo

1334    黙    mặc    trầm mặc    moku

1335    寛    khoan    khoan dung    kan

1336    剰    thặng    thặng dư    joo

1337    没    một    trầm một    botsu

1338    覧    lãm    triển lãm    ran

1339    慢    mạn    ngạo mạn    man

1340    凍    đông    đông lạnh    too

1341    眼    nhãn    nhãn khoa    gan, gen

1342    滋    tư    phồn thịnh    ji

1343    阻    trở    cản trở, trở ngại    so

1344    往    vãng    vãng lai, dĩ vãng    oo

1345    彰    chương    hiển chương    shoo

1346    浄    tịnh    thanh tịnh    joo

1347    懲    trừng    trừng phạt    choo

1348    眠    miên    thôi miên    min

1349    寒    hàn    lạnh    kan

1350    潜    tiềm    tiềm ẩn, tiềm thức    sen

1351    秩    trật    trật tự    chitsu

1352    慨    khái    khảng khái, phẫn khái    gai

1353    菌    khuẩn    vi khuẩn    kin

1354    彫    điêu    điêu khắc    choo

1355    紅    hồng    hồng quân    koo, ku

1356    衡    hành    cái cân    koo

1357    跳    khiêu    khiêu vũ    choo

1358    熟    thục    hiền thục, thục nữ    juku

1359    拍    phách    vỗ tay    haku, hyoo

1360    冒    mạo    mạo hiểm    boo

1361    陰    âm    âm mưu, số âm    in

1362    頂    đỉnh    thiên đỉnh, đỉnh đầu    choo

1363    尋    tầm    sưu tầm, tầm nã    jin

1364    泣    khấp    khóc    kyuu

1365    唆    toa    xúi giục    sa

1366    孫    tôn    con cháu    son

1367    輩    bối    tiền bối, hậu hối    hai

1368    奇    kì    kì lạ, kì diệu    ki

1369    寄    kí    kí gửi, kí sinh    ki

1370    墓    mộ    ngôi mộ    bo

1371    雰    phân    sương mù    fun

1372    征    chinh    chinh phục, chinh phạt    sei

1373    艦    hạm    chiến hạm, hạm đội    kan

1374    尚    thượng    cao thượng    shoo

1375    塾    thục    tư thục    juku

1376    漫    mạn    chịu đựng    man

1377    喫    khiết    uống, hút    kitsu

1378    噴    phún    phun    fun

1379    唯    duy    duy nhất, duy tâm    yui, I

1380    軒    hiên    <đếm nhà>    ken

1381    芳    phương    thơm    hoo

1382    屈    khuất    khuất phục    kutsu

1383    銘    minh    khắc    mei

1384    舗    phố    phố xá    ho

1385    俵    biểu    <đếm túi>    hyoo

1386    暇    hạ    nhàn hạ    ka

1387    遂    toại    toại nguyện    sui

1388    伏    phục    phục binh, phục kích    fuku

1389    耕    canh    canh tác    koo

1390    殖    thực    sinh sản    shoku

1391    霊    linh    linh hồn    rei, ryoo

1392    剛    cương    cứng    goo

1393    湿    thấp    ẩm thấp    shitsu

1394    髪    phát    tóc    hatsu

1395    零    linh    số không    rei

1396    悔    hối    hối hận    kai

1397    穂    tuệ    tai    sui

1398    岳    nhạc    núi cao    gaku

1399    涙    lệ    nước mắt    rui

1400    祥    tường    cát tường    shoo

1401    棟    đống    tòa nhà    too

1402    培    bồi    bồi đắp    bai

1403    晩    vãn    buổi tối    ban

1404    奨    tưởng    tưởng thưởng    shoo

1405    妨    phương    phương hại    boo

1406    騰    đằng    tăng cao    too

1407    妹    muội    em gái    mai

1408    翻    phiên    phiên dịch    hon

1409    忙    mang    đa mang    boo

1410    叫    khiếu    kêu    kyoo

1411    諭    dụ    cảnh báo    yu

1412    随    tùy    tùy tùng    zui

1413    粘    niêm    niêm mạc    nen

1414    浸    tẩm    ngâm tẩm    shin

1415    壇    đàn    diễn đàn    dan, tan

1416    糖    đường    đường    too

1417    覆    phúc    đậy    fuku

1418    溶    dung    dung dịch    yoo

1419    磨    ma    mài    ma

1420    姉    tỉ    chị gái    shi

1421    猶    do    do dự    yuu

1422    鋭    nhuệ    tinh nhuệ    ei

1423    謀    mưu    âm mưu    boo, mu

1424    盾    thuẫn    mâu thuẫn    jun

1425    飼    tự    nuôi    shi

1426    勲    huân    huân chương, huân công    kun

1427    脈    mạch    tim mạch    myaku

1428    虚    hư    hư vô    kyo, ko

1429    玄    huyền    màu đen    gen

1430    棒    bổng    cái gậy    boo

1431    隔    cách    khoảng cách    kaku

1432    陛    bệ    bệ hạ    hei

1433    鬼    quỷ    ma quỷ    ki

1434    掃    tảo    quét    soo

1435    准    chuẩn    thứ nhì    jun

1436    抽    trừu    trừu tượng    chuu

1437    披    phi    mở ra    hi

1438    狂    cuồng    cuồng sát    kyoo

1439    癒    dũ    chữa bệnh    yu

1440    淡    đạm    đạm bạc    tan

1441    訂    đính    đính chính    tei

1442    緯    vĩ    vĩ độ    I

1443    佳    giai    giai nhân    ka

1444    帳    trướng    sổ    choo

1445    苗    miêu    mầm    byoo

1446    据    cư    đặt, để    –

1447    暖    noãn    ấm    dan

1448    漢    hán    hảo hán    kan

1449    径    kính    bán kính    kei

1450    磁    từ    từ tính, từ trường    ji

1451    缶    phữu    đồ hộp    kan

1452    猛    mãnh    mãnh liệt    moo

1453    咲    tiếu    nở hoa    –

1454    粒    lạp    hạt    ryuu

1455    肺    phế    phổi    hai

1456    虐    ngược    ngược đãi    gyaku

1457    才    tài    tài năng    sai

1458    卸    tá    bán buôn    –

1459    匹    thất    <đếm con vật>    hitsu

1460    布    bố    vải, tuyên bố    fu

1461    逸    dật    ẩn dật    itsu

1462    軌    quỹ    quỹ đạo    ki

1463    鑑    giám    giám định    kan

1464    荘    trang    trang trại    soo

1465    懐    hoài    hoài cổ    kai

1466    汁    trấp    nước quả    juu

1467    后    hậu    hoàng hậu    koo

1468    烈    liệt    mãnh liệt, oanh liệt    retsu

1469    嘆    thán    ca thán, cảm thán    tan

1470    胆    đảm    can đảm    tan

1471    氷    băng    băng tuyết    hyoo

1472    棋    kì    môn cờ    ki

1473    麦    mạch    lúa mạch    baku

1474    筒    đồng    cái ống    too

1475    灯    đăng    hải đăng    too

1476    妃    phi    phi tần    hi

1477    徐    từ    từ từ    jo

1478    衰    suy    suy thoái    sui

1479    乾    can    khô    kan

1480    雷    lôi    thiên lôi    rai

1481    惨    thảm    thảm thương, thảm sát    san, zan

1482    郭    quách    thành quách    kaku

1483    粧    trang    hóa trang    shoo

1484    塗    đồ    sơn vẽ    to

1485    詞    từ    ca từ    shi

1486    祈    kì    cầu nguyện    ki

1487    奮    phấn    hưng phấn, phấn đấu    fun

1488    斜    tà    nghiêng    sha

1489    霧    vụ    sương mù    mu

1490    潤    nhuận    lợi nhuận, nhuận tràng    jun

1491    俗    tục    thông tục, tục lệ    zoku

1492    脂    chi    mỡ    shi

1493    栽    tài    trồng    sai

1494    穏    ổn    yên ổn    on

1495    墨    mặc    mực tàu    boku

1496    姓    tính    họ    sei, shoo

1497    冠    quán    quán quân    kan

1498    晶    tinh    kết tinh    shoo

1499    亭    đình    cái đình    tei

1500    刈    ngải    cắt cỏ    –

1501    銅    đồng    chất đồng    doo

1502    駄    đà    thồ hàng    da

1503    棚    bằng    cái giá    –

1504    幻    huyễn    huyễn hoặc    gen

1505    巣    sào    sào huyệt    soo

1506    拝    bái    sùng bái    hai

1507    酬    thù    thù lao    shuu

1508    排    bài    bài trừ    hai

1509    巧    xảo    tinh xảo    koo

1510    魔    ma    ma quỷ    ma

1511    粛    túc    nghiêm túc    shuku

1512    邪    tà    tà ma    ja

1513    奉    phụng    phụng dưỡng, cung phụng    hoo, bu

1514    悦    duyệt    vui vẻ    etsu

1515    擦    sát    trà sát    satsu

1516    漂    phiêu    phiêu lưu    hyoo

1517    鈍    độn    ngu độn    don

1518    滝    lang    thác nước    –

1519    潔    khiết    thanh khiết    ketsu

1520    涯    nhai    sinh nhai    gai

1521    廊    lang    hành lang    roo

1522    疫    dịch    dịch bệnh    eki, yaku

1523    乏    phạp    nghèo, ít    boo

1524    矛    mâu    mâu thuẫn    mu

1525    妊    nhâm    mang thai    nin

1526    桑    tang    cây dâu    soo

1527    嫁    giá    đi lấy chồng    ka

1528    膜    mạc    niêm mạc    maku

1529    綿    miên    lụa    men

1530    班    ban    lớp    han

1531    恥    sỉ    sỉ nhục    chi

1532    謙    khiêm    khiêm tốn    ken

1533    劣    liệt    thua kém    retsu

1534    凶    hung    hung khí, hung thủ    kyoo

1535    釣    điếu    câu cá    choo

1536    疎    sơ    không thân    so

1537    拾    thập    nhặt    shuu, juu

1538    獄    ngục    cai ngục, ngục tù    goku

1539    紋    văn    hoa văn    mon

1540    紫    tử    tử ngoại    shi

1541    皿    mãnh    đĩa    –

1542    芽    nha    mầm, manh nha    ga

1543    陵    lăng    lăng tẩm    ryoo

1544    蒸    chưng    chưng cất    joo

1545    顕    hiển    hiển hách, hiển thị    ken

1546    峰    phong    đỉnh núi    hoo

1547    紡    phưởng    dệt    boo

1548    宜    nghi    thích nghi, tiện nghi    gi

1549    汗    hãn    mồ hôi    kan

1550    勘    khám        kan

1551    辛    tân    cay    shin

1552    弓    cung    cái cung    kyuu

1553    溝    câu    mương nhỏ    koo

1554    仰    ngưỡng    ngưỡng mộ    gyoo, koo

1555    泥    nê    bùn    dei

1556    姫    cơ    công chúa    –

1557    稚    trĩ    ấu trĩ    chi

1558    陶    đào    đồ sứ    too

1559    穫    hoạch    thu hoạch    kaku

1560    鎮    trấn    trấn áp, trấn tĩnh    chin

1561    酔    túy    say    sui

1562    粗    thô    thô ráp    so

1563    隻    chiếc    <đếm thuyền>    seki

1564    偶    ngẫu    ngẫu nhiên    guu

1565    貝    bối    vỏ sò    –

1566    誓    thệ    tuyên thệ    sei

1567    盆    bồn    cái bồn    bon

1568    弦    huyền    dây    gen

1569    悼    điệu    truy điệu    too

1570    伯    bá    thúc bá    haku

1571    肌    cơ    da    –

1572    惜    tích    tiếc    seki

1573    珠    châu    châu ngọc    shu

1574    碑    bi    tấm bia    hi

1575    把    bả    cầm    ha

1576    舟    chu    thuyền    shuu

1577    架    giá    cái giá    ka

1578    菓    quả    hoa quả    ka

1579    朴    phác    chất phác    boku

1580    艇    đĩnh    thuyền nhỏ    tei

1581    憂    ưu    ưu phiền    yuu

1582    刀    đao    cái đao    too

1583    壮    tráng    cường tráng    soo

1584    壌    nhưỡng    thổ nhưỡng    joo

1585    堤    đê    đê điều    tei

1586    拐    quải    bắt cóc    kai

1587    累    lũy    thành lũy, tích lũy    rui

1588    暑    thử    hè nóng    sho

1589    署    thự    biệt thự    sho

1590    澄    trừng    trong, rõ    choo

1591    符    phù    phù hiệu    fu

1592    府    phủ    chính phủ    fu

1593    謡    dao    ca dao    yoo

1594    肢    chi    tay chân, tứ chi    shi

1595    尿    niệu    niệu đạo    nyoo

1596    酷    khốc    tàn khốc    koku

1597    鉛    duyên    kim loại chì    en

1598    忍    nhẫn    tàn nhẫn, nhẫn nại    nin

1599    臭    xú    mùi thối, xú khí    shuu

1600    錯    thác    thác giác, thác loạn    saku

1601    寂    tịch    cô tịch, tịch mịch    jaku, seki

1602    狩    thú    săn bắn    shu

1603    猫    miêu    con mèo    byoo

1604    恭    cung    cung kính    kyoo

1605    隅    ngung    góc    guu

1606    魂    hồn    linh hồn    kon

1607    唐    đường    nhà Đường, Trung quốc    too

1608    怪    quái    kì quái, quái vật    kai

1609    砕    toái    phá vỡ    sai

1610    虜    lỗ    tù binh    ryo

1611    垂    thùy    rủ xuống    sui

1612    頻    tần    tần số, tần suất    hin

1613    灰    hôi    tro    kai

1614    鼻    tị    mũi    bi

1615    傍    bàng    bàng quan    boo

1616    践    tiễn    thực tiễn    sen

1617    呉    ngô    triều Ngô, Trung quốc    go

1618    洞    động    hang động    doo

1619    諾    nặc    chấp thuận    daku

1620    俸    bổng    lương bổng, bổng lộc    hoo

1621    履    lí    đi, mặc    ri

1622    坊    phường    phường    boo, boQ

1623    穀    cốc    ngũ cốc    koku

1624    呈    trình    trình bày, đệ trình    tei

1625    髄    tủy    xương tủy    zui

1626    庶    thứ    thứ dân    sho

1627    遭    tao    tao ngộ    soo

1628    匠    tượng    nghệ nhân    shoo

1629    膚    phu    da    fu

1630    飢    cơ    đói, cơ ngạ    ki

1631    寸    thốn    thước đo    sun

1632    寧    ninh    an ninh    nei

1633    炊    xuy    nấu cơm    sui

1634    閲    duyệt    kiểm duyệt    etsu

1635    寮    liêu    kí túc xá    ryoo

1636    赦    xá    tha thứ, dung xá, xá tội    sha

1637    赴    phó        fu

1638    麗    lệ    mĩ lệ    rei

1639    宰    tể    chúa tể, tể tướng    sai

1640    殴    ẩu    ẩu đả    oo

1641    怠    đãi    lười biếng    tai

1642    偉    vĩ    vĩ đại    I

1643    羅    la    lụa    ra

1644    胃    vị    dạ dày    I

1645    鉢    bát    cái bát    hatsu, hachi

1646    該    cai        gai

1647    机    cơ    cái bàn    ki

1648    墳    phần    mộ phần    fun

1649    峡    hạp    đường núi hẹp    kyoo

1650    宴    yến    yến tiệc    en

1651    窮    cùng    cùng cực    kyuu

1652    憾    hám    hối hận    kan

1653    靴    ngoa    giầy    ka

1654    傘    tản    cái ô    san

1655    塔    tháp    tòa tháp    too

1656    凡    phàm    phàm nhân    bon, han

1657    弊    tệ    tệ hại, tệ xá    hei

1658    漠    mạc    sa mạc    baku

1659    騎    kị    kị sĩ    ki

1660    循    tuần    tuần hoàn    jun

1661    召    triệu    triệu tập    shoo

1662    如    như    như thế    jo, nyo

1663    裸    lõa, khỏa    khỏa thân    ra

1664    愚    ngu    ngu ngốc    gu

1665    朱    chu        shu

1666    旋    toàn        sen

1667    縫    phùng    may vá    hoo

1668    鶏    kê    con gà    kei

1669    僧    tăng    tăng lữ    soo

1670    搬    ban    vận chuyển    han

1671    獣    thú    thú vật    juu

1672    詐    trá    lừa dối    sa

1673    吐    thổ    thổ huyết, thổ lộ    to

1674    窒    trất    ngạt    chitsu

1675    幣    tệ    tiền tệ    hei

1676    慈    từ    từ bi, nhân từ    ji

1677    縛    phược        baku

1678    欺    khi    lừa dối    gi

1679    帽    mạo    cái mũ    boo

1680    腸    tràng    ruột    choo

1681    濯    trạc    rửa    taku

1682    薫    huân    thơm    kun

1683    粋    túy    tinh túy    sui

1684    哀    ai    bi ai    ai

1685    搭    đáp    chất lên xe    too

1686    漬    tí    ngâm tẩm    –

1687    畳    điệp    chiếu    joo

1688    娠    thần    mang thai    shin

1689    沸    phí    đun sôi    futsu

1690    媒    môi    môi giới    bai

1691    殻    xác    vỏ    kaku

1692    暦    lịch    lịch    reki

1693    枯    khô    khô khát    ko

1694    蓄    súc    lưu trữ    chiku

1695    畜    súc    súc vật    chiku

1696    辱    nhục    sỉ nhục    joku

1697    戯    hí    hí kịch    gi

1698    刃    nhận    lưỡi dao    jin

1699    槽    tào    cái máng    soo

1700    憎    tăng    ghét    zoo

1701    舶    bạc    tàu    haku

1702    酵    diếu    lên men    koo

1703    賓    tân    tân khách, tiếp tân    hin

1704    碁    kì    cờ    go

1705    扇    phiến    quạt    sen

1706    坪    bình    36 feet vuông    –

1707    墜    trụy    rơi, trụy lạc    tsui

1708    囚    tù    tù nhân    shuu

1709    桃    đào    cây đào    too

1710    娯    ngu    vui chơi, ngu lạc    go

1711    幾    kỉ    hình học    ki

1712    蛇    xà    con rắn    ja, da

1713    酢    tạc    dấm    saku

1714    紳    thân    đàn ông    shin

1715    瓶    bình    cái bình    bin

1716    眺    thiếu    nhìn    choo

1717    涼    lương    mát    ryoo

1718    枢    xu    chốt cửa    suu

1719    譜    phổ, phả    phổ nhạc, gia phả    fu

1720    鍛    đoán    luyện    tan

1721    鼓    cổ    cái trống    ko

1722    轄    hạt    địa hạt    katsu

1723    餓    ngạ    đói    ga

1724    豚    đồn    con lợn    ton

1725    盲    manh    mù    moo

1726    飽    bão    bão hòa    hoo

1727    洪    hồng    hồng thủy    koo

1728    藩    phiên        han

1729    疾    tật    tật bệnh    shitsu

1730    昆    côn    côn trùng    kon

1731    又    hựu    lại    –

1732    淑    thục    hiền thục    shuku

1733    偵    trinh    trinh thám    tei

1734    篤    đốc        toku

1735    燥    táo    can táo    soo

1736    憤    phẫn    phẫn uất    fun

1737    恨    hận    căm hận    kon

1738    泡    bào    bọt    hoo

1739    叙    tự    kể lại    jo

1740    笛    địch    ống sáo    teki

1741    匿    nặc    nặc danh    toku

1742    痴    si    ngu si    chi

1743    曹    tào    phán xử    soo

1744    伐    phạt    thảo phạt    batsu

1745    遷    thiên    thiên đô, thiên di    sen

1746    概    khái    khái niệm, đại khái    gai

1747    悠    du    xa xăm    yuu

1748    凝    ngưng    ngưng kết, ngưng tụ    gyoo

1749    甚    thậm    thậm chí    jin

1750    舌    thiệt    cái lưỡi    zetsu

1751    渦    qua    dòng xoáy    ka

1752    享    hưởng    hưởng thụ    kyoo

1753    尼    ni    ni cô    ni

1754    廉    liêm    thanh liêm    ren

1755    傑    kiệt    tuấn kiệt, hào kiệt    ketsu

1756    尺    xích    thước    shaku

1757    濁    trọc    đục    daku

1758    肖    tiếu    giống    shoo

1759    遍    biến    lần    hen

1760    冗    nhũng        joo

1761    款    khoản    điều khoản    kan

1762    扶    phù    phù hộ, phù trợ    fu

1763    弔    điếu    phúng điếu    choo

1764    扉    phi    cái cửa    hi

1765    掌    chưởng    lòng bàn tay    shoo

1766    朽    hủ    bất hủ    kyuu

1767    硫    lưu    lưu huỳnh    ryuu

1768    猿    viên    con khỉ    en

1769    礁    tiều    đá ngầm    shoo

1770    陪    bồi    bồi thẩm đoàn    bai

1771    嘱    chúc    dặn    shoku

1772    醸    nhưỡng    gây nên    joo

1773    敢    cảm    dám, dũng cảm    kan

1774    換    hoán    giao hoán    kan

1775    嗣    tự    thừa kế    shi

1776    暁    hiểu    bình minh    gyoo

1777    挟    hiệp    kẹp    kyoo

1778    肯    khẳng    khẳng định    koo

1779    猟    liệp    săn bắn    ryoo

1780    胎    thai    bào thai    tai

1781    胴    đỗng    thân hình    doo

1782    塊    khối    đống    kai

1783    絹    quyên    lụa    ken

1784    紺    cám    xanh đậm    kon

1785    憩    khế    nghỉ ngơi    kei

1786    厘    li    một li    rin

1787    屯    đồn    đồn trú    ton

1788    挿    sáp    cho vào    soo

1789    斗    đẩu    một đấu    to

1790    摂    nhiếp    nhiếp chính, nhiếp thủ    setsu

1791    乙    ất    can Ất    otsu

1792    剖    phẫu    phẫu thuật, giải phẫu    boo

1793    詠    vịnh    ngâm thơ, vịnh    ei

1794    睡    thụy    ngủ, thụy miên    sui

1795    侍    thị    người hầu, thị lang    ji

1796    酪    lạc    sản phẩm sữa, nước quả ép    raku

1797    汽    khí    không khí, hơi    ki

1798    奔    bôn    chạy, bôn tẩu    hon

1799    岬    giáp    mũi đất    –

1800    羊    dương    con dê, con cừu    yoo

1801    吟    ngâm    ngâm, ngân nga    gin

1802    帆    phàm    cánh buồm    han

1803    奴    nô    nô lệ, nô dịch    do

1804    糾    củ    buộc dây    kyuu

1805    茎    hành    thân cây cỏ    kei

1806    喝    hát    mắng    katsu

1807    忌    kị    ghét, kiêng kị, cấm kị    ki

1808    抗    kháng    chống lại, đề kháng, kháng chiến    koo

1809    坑    khanh    hố đào    koo

1810    禅    thiền    thiền tọa    zen

1811    閑    nhàn    an nhàn, nhàn rỗi    kan

1812    逓    đệ    đệ trình, gửi đi    tei

1813    逝    thệ    chết    sei

1814    愉    du    sảng khoái, du khoái    yu

1815    迅    tấn    nhanh chóng, thông tấn    jin

1816    癖    phích    tật, tật xấu    heki

1817    慌    hoảng    hốt hoảng, hoảng loạn    koo

1818    抹    mạt    bột, mài thành bột    matsu

1819    錬    luyện    tinh luyện, rèn luyện    ren

1820    遮    già    cản trở    sha

1821    硝    tiêu    kiềm nitrade    shoo

1822    尉    úy    cấp úy, trung úy    I

1823    滴    đích    giọt nước    teki

1824    勅    sắc    sắc lệnh    choku

1825    隷    lệ    nô lệ, lệ thuộc    rei

1826    錠    đĩnh    viên thuốc, khóa    joo

1827    拙    chuyết    vụng về, dở    setsu

1828    迭    điệt    luân phiên    tetsu

1829    擬    nghĩ    bắt chước    gi

1830    翁    ông    ông già    oo

1831    肪    phương    béo, phương phi    boo

1832    鋳    chú    đúc    chuu

1833    蚕    tằm    con tằm    san

1834    塀        hàng rào    hei

1835    愁    sầu    buồn bã, sầu muộn    shuu

1836    卑    ti    thấp kém, ti tiện, tự ti    hi

1837    慕    mộ    hâm mộ, ái mộ    bo

1838    庸    dung    bình thường, dung tục, trung dung    yoo

1839    藻    tảo    tảo biển    soo

1840    窯    diêu    lò nung    yoo

1841    嬢    nương    cô nương    joo

1842    渓    khê    thung lũng, khê cốc    kei

1843    峠        đèo    –

1844    痢    lị    bệnh lị    ri

1845    襟    khâm    vạt áo, cổ áo    kin

1846    禍    họa    tai họa    ka

1847    漆    tất    sơn    shitsu

1848    孔    khổng    lỗ hổng    koo

1849    繕    thiện    cải thiện    zen

1850    楼    lâu    tòa nhà, nhà lầu    roo

1851    畔    bạn    ruộng lúa    han

1852    嫡    đích    chính thê, đích tôn    chaku

1853    斥    xích    bài xích    seki

1854    泌    bí    rỉ ra, tiết ra    hitsu, hi

1855    蛍    huỳnh    đom đóm, huỳnh quang    kei

1856    侮    vũ    sỉ nhục, vũ nhục    bu

1857    棺    quan    quan tài    kan

1858    幽    u    tối tăm, u tối    yuu

1859    謹    cẩn    kính cẩn    kin

1860    凸    đột    lồi    totsu

1861    醜    xú    xấu xí    shuu

1862    婿    tế    con rể    sei

1863    賊    tặc    trộm cướp, đạo tặc    zoku

1864    姻    nhân    hôn nhân    in

1865    租    tô    thuế, tô thuế    so

1866    褒    bao    khen ngợi    hoo

1867    堪    kham    chịu đựng được    kan

1868    叔    thúc    chú, bác, thúc phụ    shuku

1869    寡    quả    cô quả, quả phụ    ka

1870    矯    kiểu    sửa cho đúng, kiểu chính    kyoo

1871    嚇    hách    nạt nộ, hách dịch    kaku

1872    蚊    văn    con muỗi    –

1873    殉    tuẫn    chết vì đạo, tuẫn tiết    jun

1874    栓    xuyên    then cài    sen

1875    窃    thiết    trộm cắp    setsu

1876    搾    trá    ép, vắt    saku

1877    賜    tứ    ban tặng    shi

1878    渇    khát    khát, khát vọng    katsu

1879    罷    bãi    hủy bỏ, bãi bỏ    hi

1880    霜    sương    sương mù    soo

1881    唇    thần    môi    shin

1882    酌    chước    chuốc rượu    shaku

1883    蛮    man    man di, dã man    ban

1884    耗    hao    tiêu hao, hao mòn    moo, koo

1885    拷    khảo    tra khảo, tra tấn    goo

1886    堕    đọa    rơi xuống, xa đọa    da

1887    凹    ao    lõm    oo

1888    逐    trục    đuổi theo, khu trục    chiku

1889    附    phụ    đính kèm, phụ lục    fu

1890    厄    ách    tai ách    yaku

1891    侯    hầu    tước hầu, hầu tước    koo

1892    升    thăng    đấu, cái đấu (để đong)    shoo

1893    雌    thư    con cái (<>con đực)    shi

1894    爵    tước    tước hiệu, quan tước    shaku

1895    桟    sạn    giá để đồ    san

1896    衷    trung    ở giữa    chuu

1897    鐘    chung    cái chuông    shoo

1898    倣    phỏng    mô phỏng    hoo

1899    煩    phiền    phiền muộn    han, bon

1900    妄    vọng    sằng, càn, vô căn cứ    moo, boo

1901    抄    sao    viết rõ ràng, tổng kết    shoo

1902    婆    bà    bà già    ba

1903    韻    vận    vần, âm vận    in

1904    儒    nho    nho giáo    ju

1905    芋    dụ    khoai    –

1906    帥    soái    tướng soái    sui

1907    惰    nọa    lười biếng    da

1908    伺    tứ    hỏi thăm    shi

1909    某    mỗ    ~ nào đó    boo

1910    賦    phú    thơ phú, thiên phú    fu

1911    壱    nhất    số một, một (thay cho 一)    ichi

1912    痘    đậu    thủy đậu (bệnh)    too

1913    褐    hoạt    màu nâu    katsu

1914    倹    kiệm    tiết kiệm    ken

1915    薪    tân    củi    shin

1916    宵    tiêu    đầu tối, nguyên tiêu    shoo

1917    繭    kiển    lông mày    ken

1918    詔    chiếu    chiếu chỉ của vua    shoo

1919    漸    tiệm    dần dần, tiệm cận    zen

1920    吏    lại    quan lại, thư lại    ri

1921    弧    hồ    cung, cánh cung    ko

1922    畝    mẫu    mẫu (đo diện tích)    –

1923    丙    bính    can bính (can thứ 3)    hei

1924    銑    tiển    gang    sen

1925    塑    tố    đắp tượng    so

1926    劾    hặc    luận tội    gai

1927    濫    lạm    làm quá, lạm dụng    ran

1928    墾    khẩn    khai khẩn    kon

1929    謄    đằng    sao chép    too

1930    但    đãn    nhưng, do đó    –

1931    箇    cá    cá thể, cá nhân    ka

1932    謁    yết    yết kiến    etsu

1933    頒    ban    ban bố, ban phát    han

1934    崇    sùng    tôn sùng, sùng bái    suu

1935    璽    tỉ    con dấu của vua, quốc tỉ    ji

1936    錘    chùy    quả cân    sui

1937    虞    ngu    lo lắng    –

1938    遵    tuân    tuân theo, tuân phục    jun

1939    弐    nhị    số hai (thay cho 二 trên tiền giấy)    ni

1940    勺    chước    gáo múc, <đơn vị đo>    shaku

1941    且    thả    và, hơn nữa    –

1942    脹    trướng    nở ra, bành trướng    choo

1943    斤    cân    cân (kilo), cái rìu    kin

1944    匁        <đơn vị đo khối lượng>    –

1945    朕    trẫm    trẫm (nhân xưng của vua)    chin

Theo: nuocnhat.org

Tags:
Sushi: Ngon, bổ nhưng… độc, biết mà tránh kẻo rước họa vào thân

Sushi: Ngon, bổ nhưng… độc, biết mà tránh kẻo rước họa vào thân

Những tín đồ sành ăn chắc hẳn đã quen thuộc với món sushi truyền thống đến từ nền ẩm thực Nhật Bản. Đây là một món ăn ngon miệng và đẹp mắt, nhưng nếu không biết cách ăn sushi thì có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất