Họa sĩ phim hoạt hình kỳ cựu ở Nhật than rằng lương làm việc cho phim Pokemon còn rẻ hơn lương đi làm cửa hàng tiện lợi

Họa sĩ phim hoạt hình kỳ cựu ở Nhật than rằng lương làm việc cho phim Pokemon còn rẻ hơn lương đi làm cửa hàng tiện lợi

Trên trang cá nhân Twitter của mình, họa sĩ vẽ hoạt hình Jun Arai (@arasan_fourth), người đã làm việc trong ngành này từ năm 1997, đã tâm sự như sau: