Luật mới cấm phụ huynh Nhật kỷ luật trẻ em ngồi quỳ truyền thống

Luật mới cấm phụ huynh Nhật kỷ luật trẻ em ngồi quỳ truyền thống

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa công bố một đạo luật mới sẽ được ban hành vào tháng 4/2020 sau nhiều trường hợp trẻ em tử vong do bị cha mẹ hoặc người giám hộ ngược đãi dưới danh nghĩa kỷ luật, trong đó quy định việc kỷ luật trẻ em ngồi theo kiểu Seiza truyền thống là một hình phạt thể xác không thể chấp nhận được về mặt đạo đức.