Hai du học sinh Việt Nam bị bắt giữ vì tàng trữ một lượng lớn thuốc không được phép sử dụng ở Nhật

Hai du học sinh Việt Nam bị bắt giữ vì tàng trữ một lượng lớn thuốc không được phép sử dụng ở Nhật

Hai du học sinh Việt Nam đã bị cảnh sát bắt giữ vì tàng trữ một lượng lớn thuốc không được phép sử dụng trong nước Nhật với mục đích bán cho những người Việt Nam có nhu cầu.