Giải đấu bóng đá thu hút gần 1.000 người Việt Nam tại Nhật Bản

Giải đấu bóng đá thu hút gần 1.000 người Việt Nam tại Nhật Bản

Tổng giải thưởng lên tới hơn 100 triệu đồng, cùng phần thưởng đặc biệt là trái bóng kỷ niệm có chữ ký của các nguyên thủ quốc gia hai nước Việt Nam, Nhật Bản và nhiều ngôi sao trong làng bóng đá Việt.