Nơi giỏi nhất nước Nhật về 'thúc' đẻ, mỗi gia đình có ít nhất 3 con

Nơi giỏi nhất nước Nhật về 'thúc' đẻ, mỗi gia đình có ít nhất 3 con

Câu chuyện khuyến khích sinh đẻ tại một thị trấn nông nghiệp hẻo lánh của Nhật bản đã trở thành hình mẫu thành công trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở Nhật giảm xuống mức kỷ lục.