Bác sĩ Australia: Chúng tôi không đói, chỉ cần khẩu trang

Bác sĩ Australia: Chúng tôi không đói, chỉ cần khẩu trang

Bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19 ở Australia nói nhận được rất nhiều thư cảm ơn và đồ ăn, song thứ họ cần lúc này là khẩu trang phù hợp.

2 chị em gốc Á bị nhổ nước bọt vào mặt vì kỳ thị virus ở Australia

2 chị em gốc Á bị nhổ nước bọt vào mặt vì kỳ thị virus ở Australia

Covid-19: Úc kêu gọi ai không có quốc tịch hãy về nước, nhiều du học sinh âu lo

Covid-19: Úc kêu gọi ai không có quốc tịch hãy về nước, nhiều du học sinh âu lo